Fuzariozno uvenuće lubenice

Fusarium oxysporum

 


  • Kod mladih biljaka, on se pojavljuje kao umiranje i truljenje korena
  • Kotiledoni dobijaju svetlo zelenu boju, gube svoj unutrasnji pritisak i moraju da se vade za 2-3 dana
  • Rotacija korena se može posmatrati pri prekomernoj vlažnosti i smanjenojtemperaturi zemljišta
  • Koren biljke postaje sve tanji
  • Stablo postaje vodeno
  • Ponekad biljke ne izumiru, samo zaostaju u rastu, imaju kratke internodije i male listove
  • Pod napadom plodovi su mali ili ih nema uopšte
  • Širenje se odvija kroz kontaminirano zemljište, preko biljaka i tokom prerade zemljišta