You are here

Share page with AddThis

news; novosti; suncokrte seme; Syngenta original seme

Original pakovanje semena suncokreta

Opšte vesti
13.02.2020

Svedoci smo da se prethodnih godina pojavljuje seme nekih hibrida suncokreta kompanije Syngenta koje ne potiče od naše legalne proizvodnje, uvoza i distribucije, veće je u pitan...