You are here

Share page with AddThis

Skeniraj & profitiraj za TRGOVCE

Uslovi promotivnog programa za trgovce

USLOVI PROMOTIVNOG PROGRAMA „Unapređenje prodaje Syngenta proizvoda“,
za proizvodnu sezonu u 2021. godini (u daljem tekstu Promotivni program). Kompanija Syngenta Agro d.o.o., PIB 100041221, MB 07557159, sa sedištem u Beogradu, na adresi Omladinskih brigada 88b, tel. 011/3129981, fax. 011/3129980 (u daljem tekstu SYNGENTA), za ispunjenje uslova Promotivnog programa nudi učesniku:

 • direktnu gotovinsku uplatu za svaku vreću SYNGENTA semena hibrida kukuruza („Proizvod“) poručenu, kupljenu kroz distributivnu mrežu kompanije SYNGENTA, koja će biti prodata krajnjem kupcu, te za koju potvrda prodaje bude izvršena putem procesa „Skeniraj i profitiraj“, koji je objašnjen detaljno na internet stranici www.syngenta.rs/sip.
 • direktnu gotovinsku uplatu za svaku vreću SYNGENTA semena hibrida suncokreta poručenu, kupljenu kroz distributivnu mrežu kompanije SYNGENTA, koja će biti prodata krajnjem kupcu, te za koju potvrda prodaje bude izvršena putem procesa „Skeniraj i profitiraj“, koji je objašnjen detaljno na internet stranici www.syngenta.rs/sip,
 • direktnu gotovinsku uplatu za svaku litru SYNGENTA sredstva za zaštitu bilja poručenu, kupljenu isključivo od SYNGENTA distributera, koja će biti prodata krajnjem kupcu, te za koje potvrda kupovine bude izvršena putem procesa „Skeniraj i profitiraj“, koji je objašnjen detaljno na internet stranici www.syngenta.rs/sip.

Ponuda važi samo za porudžbine izvršene potpisivanjem ugovora i to u periodu od 15.12.2020. godine do 30.04.2021. godine i odnosi se na količine Proizvoda koje budu kupljene, preuzete od distributera SYNGENTA proizvoda i čija prodaja krajnjim kupcima bude potvrđena putem procesa „Skeniraj i profitiraj“, prema sledećim pravilima:

Za sledeće semenske hibride kukuruza: SY CHORINTOS, SY ORPHEUS, SY PREMEO, SY INFINITE, SY MINERVA, NK PAKO, SY CARIOCA, SY BILBAO, SY ATOMIC, SY ANDROMEDA, SY ZOAN, SY JULLEN, važe naredna pravila:

 • u slučaju kupovine Proizvoda kroz distributivnu mrežu kompanije Syngenta i prodaje krajnjem kupcu, te potvrde prodaje ukupne ugovorene količine Proizvoda putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 15.05.2021. godine UČESNIK će od kompanije SYNGENTA dobiti direktnu gotovinsku uplatu u iznosu od 280,00 RSD (dvestotineiosamdesetdinara) za svaku prodatu vreću SYNGENTA semena kukuruza (Proizvoda), na ime učešća u ovom Promotivnom programu, za koju krajnji kupac dodatno POTVRDI kupovinu putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 15.05.2021.,

ili

 • u slučaju kupovine Proizvoda kroz distributivnu mrežu kompanije Syngenta i prodaje krajnjem kupcu, te potvrde prodaje ukupne ugovorene količine Proizvoda putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 15.05.2021. godine UČESNIK će od kompanije SYNGENTA dobiti direktnu gotovinsku uplatu u iznosu od 260,00 RSD (dvestotineišezdesetdinara) za svaku prodatu vreću SYNGENTA semena kukuruza (Proizvoda), na ime učešća u ovom Promotivnom programu, za koju krajnji kupac NE POTVRDI kupovinu putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 15.05.2021.,

Za sledeće semenske hibride suncokreta: SUMIKO, SUBARO, SY EXPERTO, TALENTO, važe naredna pravila:

 • u slučaju kupovine Proizvoda kroz distributivnu mrežu kompanije Syngenta i prodaje krajnjem kupcu, te potvrde prodaje ukupne ugovorene količine Proizvoda putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 15.05.2021. godine UČESNIK će od kompanije SYNGENTA dobiti direktnu gotovinsku uplatu u iznosu od 350,00 RSD (tristotineipedesetdinara) za svaku prodatu vreću SYNGENTA semena suncokreta (Proizvoda), na ime učešća u ovom Promotivnom programu, za koju krajnji kupac dodatno POTVRDI kupovinu putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 15.05.2021.,
 • u slučaju kupovine Proizvoda kroz distributivnu mrežu kompanije Syngenta i prodaje krajnjem kupcu, te potvrde prodaje ukupne ugovorene količine Proizvoda putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 15.05.2021. godine UČESNIK će od kompanije SYNGENTA dobiti direktnu gotovinsku uplatu u iznosu od 250,00 RSD (dvestotineipedesetdinara) za svaku prodatu vreću SYNGENTA semena suncokreta (Proizvoda), na ime učešća u ovom Promotivnom programu, za koju krajnji kupac NE POTVRDI kupovinu putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 15.05.2021.,

Za sledeće semenske hibride suncokreta: NK NEOMA, SY DIAMANTIS, NK ADAGIO, SY BACARDI, SY NEOSTAR, SY ONESTAR, SY IVORY, NK KONDI, SY EDISON i povezana sredstva za zaštitu bilja: LISTEGO, LISTEGO PRO, te GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC važe naredna pravila:

 • u slučaju kupovine SYNGENTA semena hibrida suncokreta kroz distributivnu mrežu kompanije SYNGENTA i prodaje krajnjem kupcu, te potvrde prodaje ukupne ugovorene količine semena hibrida suncokreta putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 15.05.2021. godine UČESNIK će od kompanije SYNGENTA dobiti nadoknadu u iznosu od:
  • 320,00 RSD (tristotineidvadesetdinara) za svaku prodatu vreću SYNGENTA semena hibrida suncokreta, na ime učešća u ovom Promotivnom programu, za koju krajnji kupac dodatno POTVRDI kupovinu putem skeniranja QR kodova sa pakovanja semena hibrida suncokreta upotrebom procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 15.05.2021. i
  • 330,00 RSD (tristotineitridesetdinara) za svakih: 2 L Listego Pro ili 2 L Listego ili 10 L Gardoprim Plus Gold 500 SC na ime učešća u ovom Promotivnom programu, za koju UČESNIK potvrdi kupovinu isključivo od SYNGENTA distributera, prilaganjem odgovarajuće dokumentacije, u sklopu procesa „Skeniraj i profitiraj“, najkasnije do 15.05.2021.

ili

 • u slučaju kupovine SYNGENTA semena hibrida suncokreta kroz distributivnu mrežu kompanije SYNGENTA i prodaje krajnjem kupcu, te potvrde prodaje ukupne ugovorene količine semena hibrida suncokreta putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 15.05.2021. godine UČESNIK će od kompanije SYNGENTA dobiti nadoknadu u iznosu od:
  • 220,00 RSD (dvestotineidvadesetdinara) za svaku prodatu vreću SYNGENTA semena hibrida suncokreta, na ime učešća u ovom Promotivnom programu, za koju krajnji kupac NE POTVRDI kupovinu putem skeniranja QR kodova sa pakovanja semena hibrida suncokreta upotrebom procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 15.05.2021. i
  • 330,00 RSD (tristotineitridesetdinara) za svakih 2 L Listego Pro ili 2 L Listego ili 10 L Gardoprim Plus Gold 500 SC na ime učešća u ovom Promotivnom programu, za koju UČESNIK potvrdi kupovinu isključivo od SYNGENTA distributera, prilaganjem odgovarajuće dokumentacije, u sklopu procesa „Skeniraj i profitiraj“, najkasnije do 15.05.2021.

Minimalna količina koju UČESNIK može da poruči putem ugovora je 10 vreća Proizvoda.

Da bi ostvario pravo na direktnu gotovinsku uplatu kako je gore navedeno, UČESNIK mora da dokaže prodaju minimum 80% od ukupno poručenih količina u periodu od 15.12.2020. godine do 30.04.2021. godine, putem procesa „Skeniraj i profitiraj“. Ukoliko je procenat prodatih vreća Proizvoda manji od 80% SYNGENTA nema obavezu da isplati novčanu nadoknadu.

Da bi ostvario pravo na direktnu gotovinsku uplatu, za poručena sredstva za zaštitu bilja, kako je gore navedeno, UČESNIK mora da dokaže kupovinu 100% od ukupno poručenih količina sredstava za zaštitu bilja u periodu od 15.12.2020. godine do 30.04.2021. godine, putem procesa „Skeniraj i profitiraj“. Ukoliko je procenat kupljenih količina sredstava za zaštitu bilja manji od 100% od ukupno poručenih količina SYNGENTA nema obavezu da isplati novčanu nadoknadu.

Ponuda važi samo za UČESNIKE koji su registrovani za trgovinu na malo i koji se bave prodajom semena kukuruza, odnosno za poljoprivredne trgovine, poljoprivredne apoteke i poljoprivredne zadruge. UČESNIK je dužan da dokaže svoj pravni status pružanjem adekvatnih podataka (Firma, adresa, PIB, MB i ovlašćeni predstavnik). Potpisnik ovog ugovora mora biti ovlašćeni predstavnik UČESNIKA. Potpisnik ugovora garantuje za tačnost svih navedenih podataka.

Softverski program “Skeniraj i Profitiraj”, kojim se vrši potvrda kupovine, generiše Zahtev za isplatu i prateća dokumenta (specifikaciju svih skeniranih QR kodova) koja UČESNIK šalje SYNGENTA-i tokom procesa, UČESNIK je saglasan da softverski program u njegovo ime i za njegov račun generiše Zahtev za isplatu i pošalje ga kompaniji SYNGENTA. Sam softverski program omogućava UČESNIKU da izmeni podatke tokom postupka podnošenja Zahteva za isplatu, i to kontakt podatke, dok su ostali podaci, generisani u samom programu.

SYNGENTA se obavezuje da, nakon ispunjenja uslova ovog Promotivnog programa od strane UČESNIKA, isplati novčanu nadoknadu UČESNIKU, prema gore navedenim pravilima, a najkasnije do 31.07.2021. godine.

Jednom prodat Proizvod UČESNIK neće preuzeti nazad od krajnjeg kupca (kupca kome je prodao Proizvod) i posledično ga vratiti svom dobavljaču, u sklopu eventualnog povraćaja robe, ukoliko se za te iste vreće Proizvoda kvalifikovao za učešće u Promotivnom programu i procesu „Skeniraj i profitiraj“. SYNGENTA zadržava pravo da izvrši proveru svih vreća semena za koje UČESNIK planira eventualni povraćaj ka svom dobavljaču. U slučaju neispunjenja ovog uslova UČESNIK je dužan da izvrši povraćaj ukupno primljenog iznosa novca kompaniji SYNGENTA.

Svaki Proizvod ima na svom pakovanju, jedinstveni, QR kod koji je zaštićen sigurnosnom nalepnicom. Uklanjanje sigurnosne nalepnice i skeniranje QR koda je dozvoljeno isključivo prilikom prodaje Proizvoda krajnjem kupcu. Kompanija SYNGENTA sve QR kodove sa uklonjenom sigurnosnom nalepnicom tretira kao već iskorišćene, tj. kao one za koje je već zatražena novčana nadoknada na ime učešća u ovom Promotivnom programu, stoga će povraćaj takvih Proizvoda ka dobavljaču UČESNIKA aktivirati obavezu UČESNIKA da izvrši povraćaj ukupno primljenog iznosa novca kompaniji SYNGENTA.