You are here

Share page with AddThis

Skeniraj & profitiraj za POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Uslovi promotivnog programa za poljoprivredne proizvođače

USLOVI PROMOTIVNOG PROGRAMA „Rano poručivanje semena kukuruza i suncokreta“, za proizvodnu sezonu u 2021. godini (u daljem tekstu Promotivni program).

Kompanija Syngenta Agro d.o.o., PIB 100041221, MB 07557159, sa sedištem u Beogradu, na adresi Omladinskih brigada 88b, tel. 011/3129981, fax. 011/3129980 (u daljem tekstu SYNGENTA), za ispunjenje uslova Promotivnog programa nudi kupcu Syngenta proizvoda

 • direktnu gotovinsku uplatu za svakih 10 (deset) vreća SYNGENTA semena hibrida kukuruza („Proizvod“) poručenih, kupljenih kroz distributivnu mrežu kompanije SYNGENTA, za koje potvrda kupovine bude izvršena putem procesa „Skeniraj i profitiraj“, koji je objašnjen detaljno na internet stranici www.syngenta.rs/sip

ili

 • direktnu gotovinsku uplatu za svaku, 1 (jednu), vreću SYNGENTA semena hibrida suncokreta („Proizvod“) poručenu, kupljenu kroz distributivnu mrežu kompanije SYNGENTA, za koju potvrda kupovine bude izvršena putem procesa „Skeniraj i profitiraj“, koji je objašnjen detaljno na internet stranici www.syngenta.rs/sip

Ponuda važi samo za porudžbine izvršene potpisivanjem ugovora u periodu od 15.10.2020. godine do 28.02.2021. godine i odnosi se na količine Proizvoda koje budu poručene, kupljene, preuzete od predstavnika SYNGENTA distributivne mreže i čija kupovina bude potvrđena putem procesa „Skeniraj i profitiraj“, prema sledećim pravilima:

Za sledeće semenske hibride kukuruza: SY CHORINTOS, SY ORPHEUS, SY PREMEO, SY INFINITE, SY MINERVA, NK PAKO, SY CARIOCA, SY BILBAO, SY ATOMIC, SY ANDROMEDA, SY ZOAN, SY JULLEN, važe naredna pravila:

 • u slučaju kupovine i potvrđivanja kupovine ukupne ugovorene količine Proizvoda putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 15.03.2021. godine KUPAC će od kompanije SYNGENTA dobiti direktnu gotovinsku uplatu u iznosu od 4000,00 RSD (četirihiljadedinara) za svakih 10 vreća SYNGENTA Proizvoda, na ime učešća u ovom Promotivnom programu.
 • u slučaju kupovine i potvrđivanja kupovine ukupne ugovorene količine Proizvoda putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 15.04.2021. godine KUPAC će od kompanije SYNGENTA dobiti direktnu gotovinsku uplatu u iznosu od 3500,00 RSD (trihiljadeipetstotinadinara) za svakih 10 vreća SYNGENTA Proizvoda, na ime učešća u ovom Promotivnom programu.
 • u slučaju kupovine i potvrđivanja kupovine ukupne ugovorene količine Proizvoda putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 15.05.2021. godine KUPAC će od kompanije SYNGENTA dobiti direktnu gotovinsku uplatu u iznosu od 3000,00 RSD (trihiljadedinara) za svakih 10 vreća SYNGENTA Proizvoda, na ime učešća u ovom Promotivnom programu.

Za sledeće semenske hibride suncokreta: NK NEOMA, SY DIAMANTIS, NK ADAGIO, SY BACARDI, SY NEOSTAR, SY ONESTAR, SY IVORY, NK KONDI, SY EDISON, važe naredna pravila:

 • u slučaju kupovine i potvrđivanja kupovine ukupne ugovorene količine Proizvoda putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 01.03.2021. godine KUPAC će od kompanije SYNGENTA dobiti direktnu gotovinsku uplatu u iznosu od 800,00 RSD (osamstotinadinara) za svaku 1 (jednu) vreću SYNGENTA Proizvoda, na ime učešća u ovom Promotivnom programu.
 • u slučaju kupovine i potvrđivanja kupovine ukupne ugovorene količine Proizvoda putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 01.04.2021. godine KUPAC će od kompanije SYNGENTA dobiti direktnu gotovinsku uplatu u iznosu od 700,00 RSD (sedamstotinadinara) za svaku 1 (jednu) vreću SYNGENTA Proizvoda, na ime učešća u ovom Promotivnom programu.
 • u slučaju kupovine i potvrđivanja kupovine ukupne ugovorene količine Proizvoda putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 01.05.2021. godine KUPAC će od kompanije SYNGENTA dobiti direktnu gotovinsku uplatu u iznosu od 600,00 RSD (šeststotinadinara) za svaku 1 (jednu) vreću SYNGENTA Proizvoda, na ime učešća u ovom Promotivnom programu.

Za sledeće semenske hibride suncokreta: SUMIKO, SUBARO, SY EXPERTO, TALENTO, važe naredna pravila:

 • u slučaju kupovine i potvrđivanja kupovine ukupne ugovorene količine Proizvoda putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 01.03.2021. godine KUPAC će od kompanije SYNGENTA dobiti direktnu gotovinsku uplatu u iznosu od 400,00 RSD (četiristotinedinara) za svaku 1 (jednu) vreću SYNGENTA Proizvoda, na ime učešća u ovom Promotivnom programu.
 • u slučaju kupovine i potvrđivanja kupovine ukupne ugovorene količine Proizvoda putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 01.04.2021. godine KUPAC će od kompanije SYNGENTA dobiti direktnu gotovinsku uplatu u iznosu od 350,00 RSD (tristotineipedestdinara) za svaku 1 (jednu) vreću SYNGENTA Proizvoda, na ime učešća u ovom Promotivnom programu.
 • u slučaju kupovine i potvrđivanja kupovine ukupne ugovorene količine Proizvoda putem procesa „Skeniraj i profitiraj“ do 01.05.2021. godine KUPAC će od kompanije SYNGENTA dobiti direktnu gotovinsku uplatu u iznosu od 300,00 RSD (tristotinedinara) za svaku 1 (jednu) vreću SYNGENTA Proizvoda, na ime učešća u ovom Promotivnom programu.

Ponuda važi samo za Registrovana poljoprivredna gazdinstva (u daljem tekstu “Gazdinstvo”), kao i druga pravna lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom (u daljem tekstu “Firma”). KUPAC je dužan da dokaže svoj pravni status pružanjem adekvatnih podataka (za Gazdinstvo: ime i prezime, adresa, nosilac Gazdinstva i registracioni broj/JMBG; za Firmu: firma, adresa, PIB i ovlašćeni predstavnik). Potpisnik ugovora mora biti ovlašćeni predstavnik KUPCA. KUPAC svojim potpisom potvrđuje tačnost svih navedenih podataka u Ugovoru.

SYNGENTA Proizvod, poručen i kupljen u skladu sa uslovima ovog Promotivnog programa, mora biti iskorišćen u setvi, u proizvodnoj sezoni 2021. godine, a SYNGENTA zadržava pravo da izvrši proveru iskorišćenih vreća Proizvoda u roku od 3 meseca, od datuma potvrde kupovine, kao dokaz ispunjenosti ovog uslova Promotivnog programa. S tim u vezi, KUPAC je dužan da čuva iskorišćene vreće Proizvoda u gore pomenutom periodu. U slučaju neispunjenja ovog uslova KUPAC je dužan da izvrši povraćaj ukupno primljenog iznosa novca kompaniji SYNGENTA.

SYNGENTA se obavezuje da, nakon ispunjenja uslova ovog Promotivnog programa od strane KUPCA, isplati novčanu nadoknadu KUPCU, prema gore navedenim pravilima i sledećoj dinamici:

 • za sve semenske hibride kukuruza:
  • za ispunjenje uslova Promotivnog programa do 15.03.2021. godine isplata će biti izvršena najkasnije do 01.04.2021. godine
  • za ispunjenje uslova Promotivnog programa do 15.04.2021. godine isplata će biti izvršena najkasnije do 01.05.2021. godine
  • za ispunjenje uslova Promotivnog programa do 15.05.2021. godine isplata će biti izvršena najkasnije do 01.06.2021. godine
 • za sve semenske hibride suncokreta
  • za ispunjenje uslova Promotivnog programa do 01.03.2021. godine isplata će biti izvršena najkasnije do 15.03.2021. godine
  • za ispunjenje uslova Promotivnog programa do 01.04.2021. godine isplata će biti izvršena najkasnije do 15.04.2021. godine
  • za ispunjenje uslova Promotivnog programa do 01.05.2021. godine isplata će biti izvršena najkasnije do 15.05.2021. godine

Softverski program “Skeniraj i Profitiraj”, kojim se vrši potvrda kupovine, generiše Zahtev za isplatu i prateća dokumenta (specifikaciju svih skeniranih QR kodova) koja KUPAC šalje SYNGENTA-i tokom procesa, KUPAC je saglasan da softverski program u njegovo ime i za njegov račun generiše Zahtev za isplatu i pošalje ga SYNGENTA-i. Sam softverski program omogućava KUPCU da izmeni podatke tokom postupka podnošenja Zahteva za isplatu, i to kontakt podatke, dok su ostali podaci generisani u samom programu.

Jednom kupljeni SYNGENTA Proizvod KUPAC neće vratiti svom dobavljaču ukoliko skenira QR kodove i za njih zatraži nadoknadu troškova nastalih prilikom ispunjenja uslova ovog Promotivnog programa i procesa „Skeniraj i profitiraj“. U slučaju neispunjenja ovog uslova.