You are here

Insekticid

Actara 240 SC

Insekticid

Actara 240 SC je sistemični insekticid, sa kontaktnim i utrobnim delovanjem, koji se primenjuje

Actara 25 WG

Insekticid

Actara 25 WG - Sistemični insekticid za suzbijanje biljnih vaši u paprici, kupusu, grašku, duvanu, zasadu jabuke

Affirm 095 SG

Insekticid

Afirm 095 SG - Insekticid za suzbijanje jabukovog smotavca u zasadu jabuke, kupusara u usevu kupusa i pamukove s

Celest Top 312.5 FS

Insekticid

Celest Top 312.5 FS - Sistemični insekticid i fungicid za tretiranje semena pšenice i ječma, u cilju suzbijanja

Chess 50 WG

Insekticid

Chess 50 WG - Sistemični insekticid za suzbijanje jabukine zelene vaši u zasadu jabuke, zelene breskvine vaši u

Force 0.5 G

Insekticid

Force 0.5G - Nesistemični insekticid sa kontaktnim, inhalacionim i utrobnim delovanjem za suzbijanje larvi skoč

Force 1.5 G

Insekticid

Force 1.5 G - Nesistemični insekticid sa kontaktnim, inhalacionim i utrobnim delovanjem za suzbijanje larvi sko

Force 20 CS

Insekticid

Force 20 CS - Kontaktni insekticid za suzbijanje larvi skočibuba (žičnjaka) i kuku

Insegar 25 WG

Insekticid

Insegar 25 WG - Insekticid za suzbijanje jabukinog smotavca i minera okruglih mina u zasadu jabuke

Karate zeon

Insekticid

Karate Zeon 5 CS - Kontaktni i utrobni insekticid za suzbijanje štetnih insekata u zasadu breskve, usevima pšeni

Voliam Targo 063 SC

Insekticid

Voliam Targo 063 SC -insekticid za suzbijanje jabukovog smotavca u jabukama, obične kruškine buve u zasadu krušk