You are here

Share page with AddThis

Suncokret

Amistar Extra 280 SC

Fungicid

Amistar Extra - Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje...

Dual Gold 960 EC

Herbicid

Dual Gold 960 EC - Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje travnih i nekih...

Fusilade Forte

Herbicid

Fusilade Forte - Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova....

Gardoprim Plus Gold 500 SC

Herbicid

Gardoprim plus Gold 500 SC - Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih...

Listego

Herbicid

LISTEGO ® je selektivni, sistemični (translokacioni)...

Maxim 025 FS

Fungicid

Maxim 025 FS - Fungicid za tretiranje semena suncokreta u cilju suzbijanja bele...

Reglone Forte

Herbicid

Reglone Forte - Neselektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i...