You are here

Share page with AddThis

Pretraga po proizvodima u zaštiti bilja

Dual Gold 960 EC

Herbicid

Dual Gold 960 EC - Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje travnih i nekih...

Force 20 CS

Insekticid

Force 20 CS - Kontaktni insekticid za suzbijanje larvi...

Fusilade Forte

Herbicid

Fusilade Forte - Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova....

Karate zeon

Insekticid

Karate Zeon 5 CS - Kontaktni i utrobni insekticid za suzbijanje štetnih insekata u...