You are here

Fungicid

Pages

Amistar Extra 280 SC

Fungicid

Amistar Extra - Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i k

Artea 330 EC

Fungicid

Artea 330 EC - Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i kl

Bravo 720 SC

Fungicid

Bravo 720SC - Fungicid za suzbijanje uzročnika sušenja cvetova i grančica i mrke truleži cveta, mrke pegavosti

Certicor 050 FS

Fungicid

Certicor 050 FS - Fungicid za suzbijanje glavnice, gari, sive pegavosti lista i klasa pšenice, truleži klasa i

Cherokee 487,5 SE

Fungicid

Trostruka snaga za veći prinos

Chorus 50 WG

Fungicid

Siguran izbor! Fungicid u zaštiti jabuke

Dividend M 030 FS

Fungicid

Dividend M 030 FS - Fungicid za tretiranje semena pšenice u cilju suzbijanja glavnice, gari i sive pegavosti li

Folio Gold 537.5 SC

Fungicid

Folio Gold 537.5 SC - Fungicid za suzbijanje plamenjače paradajza i krastavca

Maxim 025 FS

Fungicid

Maxim 025 FS - Fungicid za tretiranje semena suncokreta u cilju suzbijanja bele truleži, crne pegavosti i sive

Maxim XL 035 FS

Fungicid

Maxim XL 035 FS - Fungicid za tretiranje semena kukuruza u cillju suzbijanja truleži klipa i stabla na semenu i

Nordox 75 WG

Fungicid

Fungicid na bazi bakra

Ortiva Opti 480 SC

Fungicid

Ortiva Opti 480 SC - Fungicid za suzbijanje plamenjače, crne pegavosti i plesnivosti lista paradajza

Pergado C 27 WG

Fungicid

Pergado C 27 WG - Fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze i plamenjače paradajza

Pergado F 45 WG

Fungicid

Pergado F 45 WG - Fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze

Quadris

Fungicid

Quadris - Fungicid za suzbijanje plamenjače i pepelnice vinove loze, plamenjače krastavca, plamenjače i crne peg

Quilt Xcel 263 SE

Fungicid

Quilt Xcel 263 SE - Quilt Xcel 263 SE je sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti lista kukuruza,

Revus Top 500 SC

Fungicid

evus Top 500 SC - RevusTop fungicid za suzbijanje crne pegavosti i plamenjace u krompiru

Rias 300 EC

Fungicid

Rias 300 EC - Fungicid za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe i pegavosti lista i klasa, pepe

Ridomil Gold Combi 45 WG

Fungicid

Ridomil Gold Combi 45 WG - Sistemični fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze

Ridomil Gold MZ 68 WG

Fungicid

Ridomil Gold MZ 68 WG - Fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze, plamenjače i crne pegavosti krompira i p

Score 250 EC

Fungicid

Fungicid za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i kruške, pepelnice jab

Switch 62.5 WG

Fungicid

Switch 62.5 WG - Fungicid za suzbijanje uročnika sive truleži na vinovoj lozi, malini, paradajzu i krastavcu i

Thiovit Jet 80 WG

Fungicid

Thiovit jet 80 WG - Fungicid za suzbijanje uzročnika pepelnice na vinovoj lozi i jabuci

Tilt 250 EC

Fungicid

Tilt 250 EC - Fungicid za suzbijanje uzročnika pepelnice, pegavosti lista i klasa, rđe na pšenici i ječmu, pega

Pages