You are here

Share page with AddThis

Pretraga po proizvodima u zaštiti bilja

Amistar Extra 280 SC

Fungicid

Amistar Extra - Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje...

Artea 330 EC

Fungicid

Artea 330 EC - Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje...

Certicor 050 FS

Fungicid

Certicor 050 FS - Fungicid za suzbijanje glavnice, gari, sive pegavosti lista i klasa...

Dividend M 030 FS

Fungicid

Dividend M 030 FS - Fungicid za tretiranje semena pšenice u cilju suzbijanja glavnice...

Elatus Era - nova era u zaštiti strnih žita

Elatus Era

Fungicid

ELATUS® ERA  je NOVA formula za zdrav usev i visok prinos pšenice i ječma...

Rias 300 EC

Fungicid

Rias 300 EC - Fungicid za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe i...

Tilt 250 EC

Fungicid

Tilt 250 EC - Fungicid za suzbijanje uzročnika pepelnice, pegavosti lista i klasa,...