You are here

Share page with AddThis

Pretraga po proizvodima u zaštiti bilja

Actara 240 SC

Insekticid

Actara 240 SC je sistemični insekticid, sa kontaktnim i utrobnim...

Actara 25 WG

Insekticid

Actara 25 WG - Sistemični insekticid za suzbijanje biljnih vaši u paprici, kupusu,...

Force 0.5 G

Insekticid

Force 0.5G - Nesistemični insekticid sa kontaktnim, inhalacionim i utrobnim...

Fusilade Forte

Herbicid

Fusilade Forte - Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova....

Reglone Forte

Herbicid

Reglone Forte - Neselektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i...