Share page with AddThis

You are here

Talento suncokret

Talento

Last updated:
19.11.2021
Usev: 

Suncokret

Tip: 
HO tip

OD TALENTA KA SIGURNOM PROFITU

syngenta-hibridi-suncokreta

 

clearfiled-sistem-proizvodnje

KARATKERISTIKE:     

 • HO (High Oleic) hibrid sa visokim sadržajem oleinske kiseline
 • Veoma visok potencijal prinosa
 • Hibrid iz Clearfiled® sistema proizvodnje (tolerancija na imidazolinone)
 • Preporučuje se upotreba herbicida Listego®  
 • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i lomljenje
 • Glava sa velikim brojem zrna velike težine
 • Dobra tolerantnost na bolesti, naročito na Phomopsis spp.
 • Tolerantan na poznate rase plamenjače (Plasmopara halstedii) u Srbiji
 • Tolerantan na dominantne rase volovoda (A-E rase)
 • Dužina vegetacije 110-120 dana
 • Optimalan sklop 55.000-60.000 biljaka

suncokret-rezultati-ogleda-proizvdnje-syngenta

Talento video >> Syngenta Srbija youtube

kada-kazem-suncokret-mislim-syngenta

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.