Share page with AddThis

You are here

SY Sincero

Last updated:
12.11.2018
Usev: 

Kukuruz

Index for earliness: 
FAO 610

Syngenta hibridi kukuruza

SY Sincero

Za pune silose i čardake!

Visoka biljka sa izrazito uspravnim listovima. Izražen “Stay-green” efekat - dug zeleni efekat. Dugi klipovi sa 18-20 redova zrna. Dobro podnosi stresne uslove i daje stabilne prinose nezavisno od primenjene agrotehnike. Odličan na repištima. Preporučuje se za proizvodnju zrna, klipa i silaže odličnog kvaliteta. Optimalna vlaga za branje u klipu 25-28%. Dobro podnosi lošije tipove zemljišta. U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 21 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 23 cm. Za proizvodnju silaže povećati sklop za 10%.

 

Registration Date 13.01.2012
Registration crops Hibrid kukuruza

Additional information

Za pune čardake

Source of the data

U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.