Share page with AddThis

You are here

SY Moisson

Last updated:
19.09.2016
Usev: 

pšenica

Family: 
Ozima pšenica

Dovoljno snažan za postizanje rekordnih prinosa!
Karakteristike
• Ozima pšenica sa osjem i visokim potencijalom za prinos
• Preporučeni rok setve 15-25. oktobar
(dobro podnosi kasnije rokove setve)
• Preporučena gustina setve (broj klijavih zrna po m2)
od 400 do 450 (orijentaciono od 200 do 220 kg)
• Rana do srednje rana sorta odlične otpornosti na
izmrzavanje i poleganje
• Sorta sa jako izraženim visokoproduktivnim bokorenjem,
• Formira sekundarne klasove sa velikim brojem zrna
• Odličan paket otpornosti na bolesti i klasa i stabla
• Stablo prosečne visine 95 cm
• Grupa kvaliteta B2-B1, hlebna sorta sa srednjim sadržajem
proteina u zrnu
• Pogodna za setvu na svim tipovima zemljišta

Registration crops

ozima pšenica

Komentar

Niska setvena norma - 400-450 klijavih zrna/m2 (ali se oslonite na izračunavanje po masi od 1000 zrna - 200 - 220 kg/ha)

Additional information

Hlebna sorta sa visokim potencijalom za prinos

Source of the data

U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.