Share page with AddThis

You are here

SY Jullen FAO 660

Last updated:
28.04.2020
Usev: 

Kukuruz

Tip hibrida: 
ZUBAN

UVEK DAJE VIŠE!
syngenta-hibridi-kukuruza

KARATKERISTIKE:

  • Hibrid iz kasnije grupe zrenja koji je pokazao  da je izuzetno adaptiran na naše proizvodne  uslove i uz to dokazao da je jedan od hibrida  sa najvišim potencijalom za prinos na našem  tržištu
  • Formira dobro razvijene biljke srednje visine  sa nisko postavljenim klipovima
  • Klipovi su sa 18-20 redova krupnih, duboko  usađenih zrnatri-tipa-kukuruz-syngenta
  • Hibrid koji pozitivno reaguje na povoljnije  uslove proizvodnje produženjem/povećanjem  klipa
  • Uz visok potencijal za kombajniranje u zrnu,  dobro se pokazao i za branje u klipu i silažu  zrna
  • U uslovima intenzivne proizvodnje moguće  je uskladiti, t.j. povećati sklop na veći broj  biljaka sa razmakom u redu na 20 cm, dok  se u slučaju lošije agrotehnike preporučuje  niži sklop i razmak do 24 cm u redu.

Optimalni sklop 60 - 70,000 biljaka/ha.
Razmak u redu 20 – 24 cm.

kukuruz-rezultati-prinosa-syngenta_21_46                                                 

syngenta-kukuruz_1200x200_tx.jpg

 

SY JULLEN vido >> Syngenta Srbija youtube

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.