Share page with AddThis

You are here

sy-harnas-uljana-repica-syngenta

SY Harnas

Last updated:
25.05.2020
Usev: 

Uljana repica

 

SREDNJE RANI HIBRID  
STABILNOST I SIGURNOST  

• Hibrid koji je odlično prilagođen našim proizvodnim i agroklimatskim uslovima
• Pogodan je i za ranije setve
• Brzo se aktivira u proleće – brz prolećni porast
• Odličan izbor za dobre njive, dobar i u setvi u redukovanoj (min-till) obradi
• Ima stabilan prinos i na lakšim zemljištima 
• Dobro podnosi i sušne uslove (u odnosu na konkurentske hibride)
• Srednja visina biljaka, čvrsto stablo
• Srednja dužina vegetacije
• Hibrid visokog i stabilnog potencijala prinosa