Share page with AddThis

You are here

syflorian-hibrid-uljana-repica-syngenta

SY Florian

Last updated:
08.07.2021
Usev: 

Uljana repica

Odličan izbor za dobre njive
Srednje KASNI hibrid

syflorian-hibrid-uljana-repica-syngenta

Osobine hibrida

 • Srednje kasni hibrid visokog potencijala rodnosti
 • Biljke srednje visine, čvrsto stablo dobre tolerantnosti na poleganje
 • Optimalna brzina razvoja u jesen i u proleće
 • Dobro adaptiran na naše agroekološke uslove
 • Dobar paket tolerantnosti na Belu trulež i Fomu
 • Odlično podnosi setvu u redukovanoj obradi
 • Dobro podnosi setvu i na lakšim zemljištima
 • Izrazito visoki prinosi sa odličnom stabilnošću na različitim terenima
 • Odlična tolerantnost na otvaranje mahuna u žetvi
 • Preporuka za raniju setvu
 • Optimalno koristi vodu i resurse iz zemljišta, ostavlja dobru osnovu za naredni usev

Preporučena gustina setve 50 biljaka po m2