Share page with AddThis

You are here

Edison suncokret

SY Edison

Last updated:
19.12.2020
Usev: 

Suncokret

Tip: 
Lino tip

I RODNO I ZDRAVO!

syngenta-hibridi-suncokreta

KARATKERISTIKE:

  • Nova generacija Syngenta konvencionalnih hibrida
  • Odlikuje se visokim prinosom i sadržajem ulja
  • Stabilnost prinosa i u intezivnim i u stresnim uslovima proizvodnje
  • Pogodan i za proizvodnju suncokreta u nešto užem plodoredu
  • Hibrid atraktivnog izgleda, sa čvrstom stabljikom i snažnim korenovim sistemom
  • Brz početni porast i dobar vigor
  • Visoko tolerantan na dominantne bolesti suncokreta (Phomopsis spp., Verticillium spp., Macrophomina spp., Sclerotinia spp.)
  • Tolerantan na poznate rase plamenjače (Plasmopara halstedii) u Srbiji
  • Tolerantan na dominantne rase volovoda (A-E rase)
  • Optimalan sklop 55.000-60.000 biljaka
syngenta-suncokret-edison_mapa_prinosa

rezultati-prinosa-syngenta-suncokret

SY EDISON video >> Syngenta Srbija youtube

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.