Share page with AddThis

You are here

NK Sycora

Last updated:
12.11.2018
Usev: 

Kukuruz

Index for earliness: 
FAO 620

Tip hibrida: zuban Karakteristike hibrida § Visoka i snažna stabla sa velikom lisnom masom čine usev prepoznatljivim u polju § Klipovi debeli i kompaktni sa 18 – 20 redova zrna, blago konusnog oblika sa relativno malim udelom kočanke § Ima relativno brz početni porast, rano cveta i brzo otpušta vlagu iz zrna. \ § Visoko tolerantan prema bolestima klipa § Visoka hranljiva vrednost i svarljivost čine ga pogodnim za silažu kako cele biljke tako i zrna Preporuke za gajenje § Za proizvodnju zrna a takođe je i izuzetan silažni hibrid. Kod berbe u klipu potencijalni problem je teže komušanje § Optimalni sklop: 60 - 65.000 biljaka. Za proizvodnju silaže povećati sklop za 10% § Može se gajiti u svim proizvodnim uslovima § U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na međuredni razmak od 21 cm, a u slučaju lošije, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 23 cm u redu

Registration Date 05.01.2006
Registration crops Hibrid kukuruza

Additional information

Višestruki šampion prnosa

Source of the data

U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.