You are here

Share page with AddThis

Sequestrene 138 Fe 100 SG

Nedostatak hraniva

Sredstvo za zaštitu bilja

Sequestren 138 FE - Đubrivo za otklanjanje nedostatka gvožđa kod ratarskih i povrtarskih useva, voćaka, vinove loze i ukrasnih biljaka, direknom primenom, zalivanjem ili folijarnim tretiranjem biljaka tokom vegetacije.

Zdrava i zelena biljka bez hloroze je potencijal za maksimalan prinos i kvalitet .

• Obezbeđuje normalan rast i razvoj biljnih kultura
• Pomaže gajenim biljkama da dostignu njihov maksimalni potencijal za prinos i kvalitet proizvoda
• Predstavlja isplativo rešenje za sprečavanje oštećenja i gubitak prinosa i kvaliteta koji su posledica nedostatka gvožđa u gajenim biljkama
• Osigurava prinos, kvalitet i sigurnu zaradu

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A5787A