You are here

Share page with AddThis

Tervigo 020 SC

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Tervigo 020 SC - insekticid za sutzbijanje nematoda u paradajzu - zalivanjem biljaka direktno ili sistemom kap po kap.

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A12115I