You are here

Share page with AddThis

Insegar 25 WG

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Vododisperzibilne granule (WG)

Sigurni korak u zaštiti jabuke

INSEGAR® 25 WG je nesistemični insekticid, kontaktnog i digestivnog delovanja, za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydia pomonella) i minera okruglih mina (Leucoptera scitella) u zasadima jabuka.
jabuka-zastita-syngenta
Način delovanja:
INSEGAR® 25 WG ima ovi-larvicidno delovanje i pripada hemijskoj grupi regulatora razvoja, koji ometaju fiziološke procese insekata. Aktivna materija fenoksikarb oponaša delovanje juvenilnog hormona držeći insekta u nezrelom stanju. Sprečava piljenje larvi iz jaja i zaustavlja prelazak gusenica u sledeću fazu razvoja. Osim toga negativno utiče na plodnost odraslih ženki leptira. INSEGAR® 25 WG deluje maksimalno na jaja koja nisu starija od jednog dana ili na jaja koja su položena na već oprskanu površinu.
Primena:

Biljna vrsta

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Jabuka

Jabukov smotavac (Cydia pomonella)

0,06%

7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira na feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih larvi

 

 

21 dan

Miner okruglih mina (Leucoptera scitella)

U vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina)

 

Posebne napomene: INSEGAR® 25 WG se ne sme primenjivati u vreme cvetanja jabuke. Može se primenjivati maksimalno dva puta u toku jedne vegetacione sezone.

Mogućnost mešanja: Nema posebnih ograničenja i može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. Preporuka je da se pre primene proveri kompatibilnost i eventualna osteljivost sorte na datu mešavinu.