You are here

Share page with AddThis

Force 0.5 G

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Granule (GR)

Prava sila za zaštitu povrća iz zemljišta

FORCE® 0.5 G je kontaktni insekticid sa respiratornim delovanjem i izvesnim repelentnim osobinama, za suzbijanje žičara (Elateridae) u usevima krompira, mrkve, kupusa i grčica (Melolonthinae) u usevu kupusa.

Zastita povrca Syngenta
Način delovanja:
FORCE® 0.5 G
je nesistemični insekticid, na bazi teflutrina, u obliku granula koji se primenjuje u vreme setve/sadnje ili rasađivanja. Teflutrin je jedini piretroid koji se koristi za suzbijanje zemljišnih štetočina. FORCE® 0.5 G deluje kontaktno i digestivno na štetočine u zemljištu. Osim toga, teflutrin u  FORCE® 0.5 G ima sposobnost da u zemljištu prelazi u gasnu fazu i stvara zaštitnu zonu oko semena i korena i na taj način repelentno deluje na insekte u zemljištu i u površinskim slojevima.

Primena:

Usev

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Krompir, mrkva

Larve skočibuba - žičari (Elateridae)

12-15 kg/ha

Istovremeno sa setvom, odnosno sadnjom, kada je pregledom zemljišta utvrđeno jedan ili više žičara po m²

 

*OVP

Kupus

Larve skočibuba - žičari (Elateridae), larve gundelja – grčice (Melolonthinae)

20-25 kg/ha

Istovremeno sa rasađivanjem, rasturanjem granula u zoni redova oko korena biljaka, depozitorima

*OVP

*OVP – Obezbeđena vremenom primene

Posebne napomene:
Granule se ne smeju ostavljati na površini zemljišta. Na tretirane površine ne dozvoliti pristup domaćim životinjama, najmanje 28 dana od dana primene.

Mogućnost mešanja:
Zbog same formulacije preparata (GR), nije predviđeno mešanje FORCE® 0.5 G sa drugim preparatima za vreme primene.