You are here

Share page with AddThis

Actara 25 WG

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Vodorastvorljive granule (WG)

Actara 25 WG - Sistemični insekticid za suzbijanje biljnih vaši u paprici, kupusu, grašku, duvanu, zasadu jabuke i krompirove zlatice u krompiru.

 

Actara 25 WG je sistemični insekticid, sa kontaktnim i utrobnim delovanjem, koji se primenjuje za suzbijanje insekata prskanjem biljaka pri prvoj pojavi štetočina u usevu:
grašku za suzbijanje zelene vaši (Acyrthosiphon pisi),
kupusu za suzbijanje kupusove lisne vaši (Brevycorinae brassicae), paprici za suzbijanje zelene breskvine vaši (Myzus persicae), u količini 160-180 g/ha uz upotrebu 200-400 l/ha vode tj. 1,6-1,8 g u 2-4 l vode na 100m2, tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija; krompiru za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 60-70 g/ha uz upotrebu 200-400 l/ha vode tj. 0,6-0,7 g u 2-4 l vode na 100 m2, tretiranjem od početka piljenja larvi zlatice do kraja drugog larvenog stadijuma;
zasadima jabuke, za suzbijanje zelene jabukine vaši (Aphis pomi) i jabukine brašnaste vaši (Dysaphis plantaginea) u količini 120-200 g/ha uz upotrebu 600-1000 l/ha vode tj. 1,2-2 g u 6-10 l vode na 100 m2 ili u koncentraciji 0,012-0,02%; duvanu zalivanjem rasada posle rasađivanja u polju, za suzbijanje zelene breskvine vaši (Myzus percicae), crne repine vaši (Aphis fabae) i Macrosiphum euphorbiae u količini 600-800 g/ha (6-8 g 100 m2) uz upotrebu 25-50 ml po biljci rastvora preparata, ako je vlažnost zemljišta manja tj. 10-30 ml rastvora preparata, ako je vlažnost zemljišta veća.
Actara 25 WG se može na istoj površini primeniti dva puta u toku godine, osim u duvanu gde je broj tretiranja ograničen na jedan. Ne koristiti
alternativno insekticide iz grupe neonikotinoida (mehanizam delovanja po IRAC grupa 4A). Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.
Ovo sredstvo je toksično za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne primenjivati u vreme cvetanja useva i u vreme ispaše pčela. Ako tokom primene sredstvo dospeva i na korove u cvetanju koje posećuju pčele, unišiti ovakve korove pre cvetanja ili pre primene ovog sredstva.

 

Duvan

Grašak

Jabuka

Krompir

Kupus

Paprika

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A9584C