You are here

Share page with AddThis

Actara 25 WG

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Vodorastvorljive granule (WG)

Actara 25 WG - Sistemični insekticid za suzbijanje biljnih vaši u paprici, kupusu, grašku, duvanu, zasadu jabuke i krompirove zlatice u krompiru

Duvan

Grašak

Jabuka

Krompir

Kupus

Paprika

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A9584C