You are here

Share page with AddThis

Reglone Forte

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrovani rastvor (SL)

Reglone Forte - Neselektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u krompiru, lucerki, voćnjacima i vinogradima, kao i za desikaciju (isušivanje) useva lucerke, soje, suncokreta, uljane repice i krompira pre žetve (vađenja).

Krompir

Lucerka

Soja

Suncokret

Uljana repica

Vinova loza

Voće

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A12725A