You are here

Share page with AddThis

Listego

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrovani rastvor (SL)

LISTEGO ® je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid za suzbijanje korova i IMI hibridima suncokreta, odnosno u hibridima suncokreta koji su tolerantni prema herbicidima iz grupe imidazolinoni (Clearfield®).

Primena: Sistemičan post-em herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova, kao i parazitnih cvetnica-Volovod (Orobanche Cumana). Primena isključivo u Clearfield® * usevima suncokreta.
Količina primene: 1 - 1.25 l/ha, uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Lako suzbija: čičak, abutilon, gorušicu, muhar, kereće grozđe, tatulu, sirak iz semena i to primenom 1 l/ha, kada su fazi 3-10 cm visine ili suncokret u fazi posle nicanja do najkasnije trećeg para listova. Zadovoljavajuće suzbija: palamidu, ambroziju i pepeljugu i to primenom 1,2l/ha, kada je korov 3-5 cm visine ili suncokret u fazi posle nicanja do najkasnije trećeg para listova. Odlično deluje na parazitne cvetnice - Volovod i to kada su one u fazi 6-8 lista.
Napomena: U stresnim uslovima može prouzrokovati prolaznu fitotoksičnost koja se manifestuje kao usporen porast ili u vidu hloroze. Ove indikacije se ne odražavaju dodatno na dalji razvoj i prinos. Sprečiti zanošenje kapi na susedne osetljive biljke, naročito na lisnato povrće i šećernu repu. Ne primenjivati na temperaturama iznad 25 stepeni, ni pri temperaturama ispod 10 stepeni.
Upozorenje: Maksimalan broj tretiranja: Jednom u toku jedne godine; Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.
Plodored: 4 meseca posle primene mogu se sejati ječam, pšenica, raž, suncokret i duvan 9 meseci nakon primene mogu se sejati kukuruz, pamuk, krompir i pirinač 12 meseci nakon primene mogu se sejati uljana repica i šećerna repa. Ukoliko dođe do preoravanja useva na tretiranoj površini se moze sejati soja, grašak, pasulj ili Clearfield® suncokret.

listegoplus-pouzdana-zastita-suncokreta-syngenta

* Clearfield® je zaštićen od strane kompanije BASF

 

 

Suncokret

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A14907A