You are here

Share page with AddThis

Banvel 480 S

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrovani rastvor (SL)

Banvel 480 S je selektivni, hormonalni i folijarni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova. Dobro suzbija jednogodišnje i dvogodišnje širokolisne korove, kao što su ambrozija (A. artemisifolia), vijušac (B. convolvulus), konica (G. parviflora), tušt, (Portulaca oleracea), štir (Amaranthus spp.), pepeljuga (Chenopodium spp.), dvornik (Polygonum spp.), pomoćnica (S. nigrum), gorčike (Sonchus spp.), boca (X. strumarium). Zadovoljavajuće suzbija korove kao što su lipica (A. theophrasti), tatula (D. stramonium), mlečika (Euphorbia spp.), gorušica (Sinapis arvensis), palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis). Primenjuje se u merkantilnom i silažnom kukuruzu, kada kukuruz ima 5 listova (faza 15 BBCH skale), a korovi su u fazi 2-6 listova, u količini od 0,5-0,7 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova, uz napomenu da se ne sme primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu; na strništima, za suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova, u količini 1,0-1,5 l/ha, uz napomenu da je potrebno prethodno poorati (oljuštiti) strnjiku i sačekati da korovi ponovo poniknu nakon oranja, pa tek onda primeniti preparat. Oranje treba obaviti tek 3 nedelje nakon primene.

Preparat se u svim navedenim usevima primenjuje uz utrošak vode 200 - 400 l/ha.

Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu, kukuruzu šećercu, usevu kukuruza sa podusevom (pasulj, bundeve i slično), u kraškim područjima i na izrazito lakim i peskovitim zemljištima (sa manje od 1% humusa) i pri temperaturi iznad 25 °C. Banvel 480 S se može na istoj površini primeniti samo jednom u toku godine. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

Kukuruz

Strnište

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A7254B

Kukuruz (merkantilni i silažni)

0,5-0,7 l/ha
Posle nicanja useva, kada kukuruz ima 2-5 listova, po celoj površini ili primenom u trake za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu, pri čemu se navedena količina primene odnosi na stvarno tretiranu površinu u trake. Kod primene u trake prska se pojas unutar reda kukuruza širine 25-30 cm uz međurednu kultivaciju.
200-400 l/ha utrošak vode
1 tretman u toku godine

Strništa

1-1,5 l/ha
Na strništima na kojima neće biti setve u istoj godini, za suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova.
200-400 l/ha utrošak vode
1 tretman u toku godine

  • Po potrebi konsultovati centar za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, 11000 Beograd, tel. 011/3608 440, neprekidno tokom 24h/7 dana u nedelji.