You are here

Share page with AddThis

Quilt Xcel 263 SE

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Suspoemulziju (SE)

Quilt Xcel 263 SE - Quilt Xcel 263 SE je sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti lista kukuruza, i to sive pegavosti lista (Setosphaeria turcica (Drechslera turcica)), sočivaste pegavosti (Kabatiella zeae) i rđe lista (Puccinia sorghi)

Kukuruz

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A15909D