You are here

Share page with AddThis

Bravo 720 SC

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrovana suspenzija (SC)

PRIMENA

Bravo 720 SC je kontaktni fungicid širokog spektra delovanja za preventivno suzbijanje bolesti u:

šećernoj repi, za suzbijanje sive pegavosti lista (Cercospora beticola) u količini 1,5-2,0 l/ha tj. 15-20 ml na 100 m2 kada se primenjuje samostalno, odnosno 0,75 l/ha tj. 7,5 ml na 100 m2 kada se primenjuje u kombinaciji sa fungicidima na bazi triazola (difekonazol, popikonazol, flutriafol, flusilasol, ...). Tretiranje se vrši preventivno ili najkasnije u vreme pojave prvih žarišta bolesti, uz utrošak vode 200-400 l/ha.;

paradajzu za suzbijanje plamenjače (Phytophthora infestans) u količini 1,5-2,5 l/ha tj. 15-20 ml na 100 m2 kada se tokom vegetacije stvore povoljni uslovi za ostvarenje zaraze, ali uvek preventivno. Utrošak vode je 600-1000 l/ha, odn. 6-10 l vode na 100 m2;

krastavcu i luku za suzbijanje plamenjače (Pseudoperonospora cubensis, Peronospora destructor) u količini 1,5-2,0 l/ha tj. 15-20 ml na 100 m2 uz dodatak okvašivača Etalfix Pro. U krastavcu za salatu i luku primeniti kada se steknu povoljni uslovi za ostvarivanje zaraze, a u kornišonima od faze 2 prava lista. Utrošak vode je 200 do 400 l/ha;

višnji za suzbijanje sušenja cvetova i grančica i mrke truleži (Monilia laxa) i mrke pegavosti lišća (Blemeriella jaapii) u količini 1,5-2,0 l/ha tj. 15-20 ml na 100 m2 od faze cvetni balon do kraja cvetanja (BBHC 59-67) za suzbijanje sušenja cvetova i grančica i mrke truleži (Monilia laxa) odnosno od faze precvetavanja (BBHC 69-71) do isteka karence za suzbijanje mrke pegavosti lišća. Utrošak vode je 600 do 1000 l/ha.

Bravo 720 SC se primenjuje isključivo preventivno, pre nastanka infekcije, a najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti. Za određivanje momenta tretiranja pratiti preporuke prognozno-izveštajne službe.

Može se primenjivati u svim tipovima prskalica i atomizera. Prilikom tretiranja poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda, tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih. Na istoj površini se može primeniti najviše četiri puta godišnje., sa razmakom između tretmana do 14 dana, u zavisnosti od uslova, pre svega količine padavina nakon primene. Bravo 720 SC se dobro zadržava na lisnoj površini i i slabo ispira, ali u uslovima veće količine padavina treba skratiti intervale između tretmana.

Primena iz vazduhoplova je dozvoljena, pod uslovom da su površine koje se tretiraju udaljene najmanje 500 m od naselja, poljoprivrednih objekata (farmi), zasada šuma, voćnjaka i vinove loze, 200 m od vodozaštitnih zona i voda i da brzina vetra ne prelazi 2-3 m/s, s tim da se rubne zone (u širini 200-500 m) tretiraju sa zemlje. Pre primene ovog sredstva iz vazduhoplova informisati se detaljnije o opštim i drugim uslovima za ovaj način primene.

 

Krastavac

Luk

Paradajz

Šećerna repa

Višnja

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A12531C