You are here

Share page with AddThis

Bravo 720 SC

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrovana suspenzija (SC)

Bravo 720SC - Fungicid za suzbijanje uzročnika sušenja cvetova i grančica i mrke truleži cveta, mrke pegavosti lista na višnji, sive pegavosti lista na šećernoj repi i plamenjače na paradajzu, krastavcu i luku

Krastavac

Luk

Paradajz

Šećerna repa

Višnja

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A12531C