You are here

Share page with AddThis

CAMIX® 560 SE

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Suspo-emulzija (SE)

Čista njiva od početka do kraja

CAMIX® 560 SE je selektivni translokacioni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i travnih korova u usevu kukuruza.

Camix herbicid u kukuruzuCallisto-tehnologija-dokazana-bolja-Callisto-familija

Način delovanja:
CAMIX® 560 SE
je herbicid koji u sebi sadrži mezotrion i s-metolahlor, dve aktivne materije koje su izuzetno selektivne za kukuruz, pa se može primeniti od momenta setve kukuruza pa sve do 3 lista. Različiti mehanizmi i spektar delovanja na korove, uz međusobno dopunjavanje ove dve aktivne materije, pružaju izuzetnu zaštitu kukuruzu od invazivnih korova od samog starta. CAMIX® 560 SE ima odlično delovanje preko lista na korove koji su već nikli. Ono što takođe ističe CAMIX® 560 SE u odnosu na druge preparate je izuzetno dugo rezidualno delovanje preko zemljišta čime se njiva dugo može održati čista bez konkurentskih korova.

camix-herbicid-slike-brzo-delovanje
Primena:

Biljna vrsta

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Kukuruz

2,0-2,8 l/ha

Posle setve a pre nicanja useva

*OVP

2,0-2,5 l/ha

Posle nicanja kada je kukuruz u fazi 2-3 lista

*OVP – obezbeđena vremenom primene

Spektar delovanja CAMIX® 560 SE:

 • Lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • Štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • Obična pepeljuga (Chenopodium album)
 • Srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum)
 • Tatula obična (Datura stramonium)
 • Proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
 • Samonikli suncokret (Helianthus annus)
 • Poljska gorušica (Sinapis arvensis)
 • Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • Divilji sirak iz semena (Sorghum halepense)
 • Obična boca (Xanthium strumarium)

Posebne napomene:
U jesen iste godine mogu se sejati žitarice i raž, a nakon kultiviranja i dubokog oranja i ozima uljana repica. U narednoj sezoni ne preporučuje se setva šećerne repe, soje, pasulja, graška i spanaća.

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.