You are here

Share page with AddThis

Apron XL 350 ES

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Emulzija za tretiranje semena (ES)

ZAŠTITA OD PLAMENJAČE

apron-seed-care-suncokret-syngenta

Način delovanja:
APRON® XL 350 ES je sistemični fungicid, sa preventivnim i kurativnim delovanjem, koji se primenjuje za tretiranje semena suncokreta, u toku dorade semena ili neposredno pred setvu, radi suzbijanja prouzrokovača plamenjače (Plasmopara halstedii). Sadrži aktivnu materiju
metalaksil-M, koja inhibira sintezu proteina u organizmu gljive, čime se remete procesi metabolizma koji dovode do uginuća ovog prouzrokovača bolesti.
Primena:

Biljna vrsta Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Suncokret  Plamenjača
(Plasmopara halstedii)
300 ml na 100 kg semena,
uz dodatak 300-500 ml vode
U toku dorade
semena
 *OVP

*OVP – obezbeđena vremenom primene
Radna karenca: Obezbeđena načinom primene.

listegoplus-pouzdana-zastita-suncokreta-syngenta
Posebne napomene:
• Tretiranje semena se može vršiti jedino u doradnim centrima upisanim u Registar dorađivača semena u skladu sa zakonom kojim se uređuje seme.
• APRON® XL 350 ES se može na istom semenu primeniti samo jednom, nakon čega tretirano seme mora biti posejano.
• Tretirano seme ne ostavljati na površini zemlje.
• Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, ptica, riba i toplokrvnih životinja.
• Ne utiče na klijavost semena suncokreta ukoliko ostane za setvu naredne godine.

seedcare_logo.png

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.