You are here

Share page with AddThis

Original pakovanje semena suncokreta

suncokret-syngenta-pitanje 

 

Poštovani proizvođači suncokreta,

 

Svedoci smo da se prethodnih godina pojavljuje seme nekih hibrida suncokreta kompanije Syngenta koje ne potiče od naše legalne proizvodnje, uvoza i distribucije, veće je u pitanju LAŽNO SEME u FALSIFIKOVANIM VREĆAMA.

Najčešće se pojavljuje ne provereno seme dva najprodavanija naša hibrida. NK KONDI i NK NEOMA

Zato nas ne čudi što se pojavila lažna kopija pakovanja ovih hibrida koja se prodaje na ilegalan način. To takođe znači da će osobe i/ili preduzeća koja budu umešana u trgovinu ovim lažnim semenom snositi odgovarajuću zakonsku odgovornost.
mala-cena-kostanja-velika-greska

Pošto ne možemo da garantujemo za poreklo i kvalitet semena koje se nalazi u ovim lažnim vrećama opremljenim lažnim sertifikatima o kvalitetu, ovim putem želimo da kupce našeg legalnog i jedino ispravnog semena zaštitimo od moguće štete.

Dobro obratite pažnju na navedene specifičnosti i razlike u detaljima između originalnog i lažnog pakovanja i sertifikata na pakovanju.

Na svakoj vreći suncokreta OBAVEZNO mora biti prisutna deklaracija na srpskom jeziku, kao i okrugli znak (stiker) Syngenta na dnu vreće. Pod svelom UV lampe na okruglom znaku se vidi tekst koji se ne vidi bez UV svetla. Na lažnim vrećama nema teksta ni pod UV svetlom.

Naglašavamo da svako seme koje se prodaje legalnim putem mora da prati odgovarajući račun. Radi dodatne  sigurnosti sačuvajte račun, kao i praznu vreću (ili je slikajte sa svih strana).

Sigurni smo da Vam je poznato da setva nepoznatog semena sa nepoznatom klijavošću i energijom i nepoznatim sredstvima upotrebljenim za tretiranje semena može prouzrokovati ogromne gubitke.

Syngenta ni na koji način ne može snositi odgovornost za kvalitet semena iz ovih lažnih pakovanja.

Original Syngenta seme: original_syngenta_seme
 Lažno seme: lazno_seme

        

! Kako treba kupovati:
Kako prepoznati da li je original pakovanje vreće suncokreta

Kupovati seme i sredstva za zaštitu samo kod legalnih prodavaca (poljoprivredna apoteka, zadruga,...), uz fiskalni račun ili otpremnicu.
Nakon obavljene setve sačuvajte originalnu vreću.
Obratite pažnju da na vreći semena treba da se nalaze tri veoma važna detalja: plava etiketa, bela etiketa na srpskom jeziku i okrugla nalepnica na dnu vreće semena.
Proverite originalnost tri navedena detalja, iako se nalaze na vreći, može biti da su falsifikovani.

X  Kako NE treba kupovati:

Ne kupovati na pijacama, vašarima, preko oglasa ili preko neke preporuke na mestima koja nisu mesta prodaje semena i pesticida i na kojima ne može dobiti dokaz o kupovini.
Svaka cena koja je veoma ispod realne i deluje veoma primamljivo, često je veoma sumnjiva i krije prevaru.
Ako na vreći nema jednog od tri znaka originalnosti ili izgledaju sumnjivo, ne kupujte seme.

U slučaju bilo kakve sumnje na originalnost vreće ili pakovanja pesticida koje vam se nude ili ste kupili, pozvati predstavnika Syngenta ili distributera semena.

Jedino sigurna je kupovina kroz legalne distributivne tokove preko ovlašćenih distributera i njihovih partnera.

Obavezan je fiskalni račun sa imenom hibrida. Pokušajte da sačuvate vreću ili slike vreće.

Ako je cena nerealno niska, zapitajte se da li će Vas koštati mnogo skuplje kasnije?

Syngenta suncokret seme garancija kvaliteta

Ovlašceni distributeri Syngenta hibrida suncokreta:
Agroglobe d.o.o. Narodnog fronta 23 Novi Sad 021/4894316
Agromarket d.o.o. Kraljevačkog bataljona 235/2 Kragujevac 034/308000
Delta Agrar Autoput za Zagreb 35, Novi Beograd 011/2012300
Savacoop d.o.o. Teodora Mandića 9 Novi Sad 021/443217
Tomsin d.o.o. Pasterova 12 Šabac 015/390557
NSAgro-ing d.o.o. Bulevar Mihajla Pupina 6 Novi Sad 021/6623361
Kite doo Bulevar Slobodana Jovanovića 4 Novi Sad 021/400525
Agrimatco d.o.o. Narodnog fronta 73/I Novi Sad 021/469629

.