You are here

Share page with AddThis

Original pakovanje semena suncokreta

 

Poštovani proizvođači suncokreta,

Prethodnih dana Syngenta je otkrila da se na našem tržištu ponovo nalazi određena količina LAŽNOG semena hibrida NK Neoma.
Kao što Vam je poznato, NK Neoma je najprodavaniji hibrid suncokreta na tržištu Srbije.
Na svakoj četvrtoj njivi pod suncokretom u našoj zemlji seje se NK Neoma.
Zato nas ne čudi što se pojavila lažna kopija pakovanja ovog hibrida koja se prodaje na ilegalan način. To takođe znači da će osobe i/ili preduzeća koja budu umešana u trgovinu ovim lažnim semenom snositi odgovarajuću zakonsku odgovornost.
Pošto ne možemo da garantujemo za poreklo, kvantitet i kvalitet semena koje se nalazi u ovim lažnim vrećama opremljenim lažnim sertifikatima o kvalitetu, ovim putem želimo da zaštitimo Vas, verne kupce Syngenta semena od moguće štete.
Dobro obratite pažnju na navedene specifičnosti i razlike u detaljima između originalnog i lažnog pakovanja i sertifikata na pakovanju.
Na svakoj vreći suncokreta OBAVEZNO mora biti prisutna deklaracija na srpskom jeziku, kao i okrugli znak (stiker) Syngenta na dnu vreće.
Takođe Vam napominjemo da svako seme koje se prodaje legalnim putem mora da prati odgovarajući račun.
Sigurni smo da Vam je poznato da setva nepoznatog semena sa nepoznatom klijavošću i energijom i nepoznatim sredstvima upotrebljenim za tretiranje semena može prouzrokovati ogromne gubitke.
Syngenta ni na koji način ne može snositi odgovornost za kvalitet i performanse semena iz ovih lažnih pakovanja.

Kako prepoznati da li je original pakovanje vreće suncokreta

 

Jedino sigurna je kupovina kroz legalne distributivne tokove preko ovlašćenih distributera i njihovih partnera.

Obavezan je fiskalni račun sa imenom hibrida.

Ako je cena nerealno niska, zapitajte se da li će Vas koštati mnogo skuplje kasnije?

Ovlašceni distributeri Syngenta hibrida suncokreta:

Agroglobe d.o.o. Narodnog fronta 23 Novi Sad 021/4894316

Agromarket d.o.o. Kraljevačkog bataljona 235/2 Kragujevac 034/308000

Savacoop d.o.o. Teodora Mandića 9 Novi Sad 021/443217

Tomsin d.o.o. Pasterova 12 Šabac 015/390557

NSAgro-ing d.o.o. Bulevar Mihajla Pupina 6 Novi Sad 021/6623361

Victoria Logistic d.o.o. Hajduk Veljkova 11, p.fah 41 Novi Sad 021/4895400

Kite doo Bulevar Slobodana Jovanovića 4 Novi Sad 021/400525

Madras d.o.o Hajduk Veljkova 7-9 Svilajnac 035/312709

Agrimatco d.o.o. Narodnog fronta 73/I Novi Sad 021/469629