Syngenta uljane repice – nova žetva za nove pobede

Opšte vesti
uljana-repica-hibridi-Syngenta
syiowa_uljana-repica-hibrid-syngenta

U Đurđinu je ostvaren rezultat sa SY Iowa od 5132 kg/ha sa vlagom od 6,1%. Svedeno na standard dobija se 5295 kg/ha koji potvrđuje da će ove godine u nekim regionima i kod dobrih proizvođača repica imati odlične proseke prinosa.

Odlični rezultati nam dolaze iz atara Titela gde je SY Iowa ostvarila 4940 kg/ha (vlaga 8.8%), dok je SY Florida (novi hibrid za setvu 2021) ostvario 4537kg/ha.

Osvežena ponuda za novu setvu! Uz SY Iowa i spomenuti SY Florida, u ponudi je i SY Florian!

Pratite nas, uskoro stiže još rezultata!

Lokacija (Grad/selo) Namena parcele Prinos kg/ha Vlaga %
SY Florian      
Hetin Demo 4,906 9.0
Kupinik SBS 3,845 8.4
Ub, Kalinovac Demo 4,540 9.0
SY Florida      
Hetin Demo 3,991 7.9
Ub, Kalinovac Demo 4,340 9.0
SY Harnas      
Bela Crkva Proizvodnja 4,630 11.0
GRabovci Proizvodnja 3,370 7.0
Grabovci Proizvodnja 3,150 6.0
Hetin Demo 4,506 9.0
Ilandža Proizvodnja 3,450 10.2
Jablanka Proizvodnja 3,085 9.7
Kuštilj Proizvodnja 3,210 9.9
Pavliš  Proizvodnja 3,820 10.0
Petlovača Proizvodnja 4,050 12.8
Seleuš Proizvodnja 3,680 9.8
Vršac Proizvodnja 4,600 7.5
Proizvodnja 3,650 10.0
SY Iowa      
Ada Proizvodnja 4,360 10.0
Proizvodnja 3,100 11.0
Aradac Proizvodnja 3,800 6.6
Bačka Palanka Demo 4,000 11.0
Bela Crkva SBS 4,568 11.2
Đurđin Proizvodnja 4,920 8.1
Proizvodnja 3,620 8.2
Hetin Demo 4,506 8.5
Jablanka Proizvodnja 3,880 9.6
SBS 3,250 9.0
Kaniža Proizvodnja 3,100 8.0
Kovilj Proizvodnja 4,000 11.0
Kupinik SBS 3,893 8.6
Mol Proizvodnja 3,750 8.5
Nbrđe SBS 4,400 9.3
Parta Proizvodnja 4,150 8.9
Pavliš  Proizvodnja 4,100 9.8
Ritiševo Proizvodnja 3,910 7.8
Seleuš Proizvodnja 4,070 10.0
Subotica Proizvodnja 4,280 10.1
Tavankut Proizvodnja 3,420 7.2
Vrbica Proizvodnja 3,000 10.0
Vršac Proizvodnja 3,810 9.8
Hetin Demo 4,022 9.9
Pavliš  Proizvodnja 3,230 9.7
Straža Proizvodnja 3,890 10.4
Proizvodnja 3,850 10.2