Rezultati prinosa u suncokretu

Opšte vesti

Uvek želimo da pružimo više, kvalitetnije i bolje za naše proizvođače i konstantno ulažemo da bismo to i ostvarili.
U našoj ponudi za predstojeću setvu u proleće 2022. godine, pored vodećih hibrida na tržištu SUBARO® i SUMIKO®, uvrstili smo dva NOVA hibrida iz iste tehnologije.

SURELI® HTC  – novi hibrid iz grupe hibrida tolerantnih na primenu tribenuron metila. Odlikuje se vrhunskim potencijalom prinosa. Stabilan je u različitim uslovima proizvodnje, adaptiran na naše proizvodne uslove i dobro se pokazao i u nešto stresnijim uslovima. Odlikuju ga ujednačeno cvetanje, uniformno sazrevanje i ono što je odlika svih Syngenta hibrida – odlična hektolitarska masa (teško zrno). Svakako SURELI® ima i određenu prednost u odnosu na druge hibride kroz odličan nivo tolerantnosti na ekonomski najznačajnije bolesti suncokreta.

SUMET® – novi rani hibrid iz grupe hibrida tolerantnih na primenu tribenuron metila. Svojim osobinama brzog početnog porasta, ranog cvetanja, zrenja i adaptacije pokazao se kao odlično rešenje za setvu u kasnijim rokovima kada nije moguće ispoštovati optimalne rokove i za postrnu setvu. Povrh toga i u redovnim rokovima daje odlične rezultate. Srednje je visine, čvrstog stabla i jakog korenovog sistema. Uz potencijal prinosa odlikuje se i odličnim sadržajem ulja i visokom hektolitarskom masom.

Sa novim hibridima u nove pobede! Syngenta – uvek smo tu uz Vas!