You are here

Share page with AddThis

Žetva u Kovačici ARTESIAN hibrida

Vesti
15.10.2019
Artesian-hibridi-kukuruza-Syngenta
Artesian-hibridi-kukuruza-Syngenta

Artesian

U saradnji sa Agro Toman iz Kovačice organizovano je postavljanje ogleda i odrađena je žetva sa okupljanjem zainteresovanih proizvođača. Prisustvovalo je 25 proizvođača koji su na licu mesta mogli da se uvere u performanse nove generacije Syngenta hibrida – ARTESIAN hibrida.
Ogled je postavljen u delu atara na putu ka Padini i za cilj je imao da promoviše stabilnost i visok potencijal prinosa nove generacije Syngenta hibrida kukuruza – ARTESIAN hibrida.
U ogledu su bila 4 nova ARTESIAN hibrida – SY CHORINTOS, SY ORPHEUS, SY CARIOCA i SY ATOMIC.
syngenta-zetva-kovacica   Artesian-hibridi-kukuruza-Syngenta

Kada su u pitanju rani hibridi,  SY CHORINTOS (FAO300) sa 12,300 kg/ha i SY ORPHEUS (FAO370) sa 12,280 kg/ha, uz optimalne vlage, su okupljenima pružili uvid da ova dva Syngenta nova ARTESIAN hibrida zaista imaju izuzetnu stabilnost, ali i visok potencijal prinosa koji inače ide uz nešto kasnije hibride. Osim toga mogu da obezbede i ono što je veoma bitno –rano skidanje dobrog prinosa sa optimalnom vlagom za rani, početni prihod i oslobađanje njive za pravovremenu pripremu za jesenje kulture.
Godina je specifična, kao što je i atar Kovačice, pa su mnogi hibridi iz nešto kasnijih grupa (500+) podbacili, što nije slučaj sa Syngenta hibridima.
syngenta-zetva-kovacica
SY CARIOCA i (FAO520) je obezbedio prinos od 11,900 kg/ha i dokazao prednosti Artesian hibrida – uz optimalno korišćenje dostupne vode tokom cele sezone i izuzetnih agronomskih karakteristika ovaj hibrid je uspeo da se izbori sa problemima u početku vegetacije, kao  i tokom i nakon oplodnje i da obezbedi visok prinos.
SY ATOMIC. (FAO580) je tako]e dao odličan prinos od 11,530 kg/ha. Ovaj hibrid se osim dobrim potencijalom za prinos i visokom stabilnošću odlikuje i izuzetnim agronomskim karakteristikama, robustan je, formira veliku masu uz odličan „Stay green“ i poseduje vrhunske silažne karakteristike.
Kao i prethodnih godina svi Syngenta hibridi kukuruza će I u 2020.godini biti tretirani sa insekticidom FORCE 20CS bez dodatnog plaćanja tretmana– jer Syngenta misli na Vas!

syngenta-zetva-kovacica