You are here

Share page with AddThis

Vrhunski prinosi Syngenta ARTESIAN hibrida u Dobrici

Vesti
21.10.2019
syngenta-artesian-hibridi-prinos-dobrica
syngenta-artesian-hibridi-prinos-dobrica

Potvrda snage nove generacije Syngenta hibrida je došla sa ostvarenim prinosima ARTESIAN hibrida na poljima u Dobrici. U saradnji sa Draganom Drndarskim postavljen je ogled kukuruza i organizovana je žetva na samoj parceli u prisustvu proizvođača. Iako su oba hibrida iz grupe zrenja 300, 
SY ORPHEUS (FAO 370) je ostvario 11620 kg/ha, dok je SY CHORINTOS (FAO 300) ostvario 11002 kg/ha svedeno na standardnu vlagu čime su dokazali svoj potencijal za prinos koji obično ide uz nešto kasnije hibride.

syngenta-artesian-hibridi-prinos-dobrica    syngenta-artesian-hibridi-prinos-dobrica
Osim visoko ostvarenog prinosa, u ovako specifičnoj godini, okupljeni proizvođači su mogli i da se uvere u kvalitet zrna oba hibrida i tolerantnost na najznačajnije bolesti, koje su se u velikoj meri ove godine mogle naći kod drugih hibrida.
Domaćin je mimo ogleda i na svojim proizvodnim parcelama imao zasejan SY ORPHEUS gde je takođe ostvario prinos veći od 12 t/ha uz veliko zadovoljsto sa brzinom otpuštanja vlage (skinut sa 12.8%) i mogućnošću ranijeg skidanja useva.
U Dobrici smo takođe imali i izvanredan rezultat, kako iz ogleda tako i iz proizvodnje, kod Ivana Todorova koji je na površini od 5 ha ostvario 16450 kg/ha sa SY CARIOCA – Syngenta ARTESIAN hibridom (FAO 520). Sa izvanrednim agronosmkim osobinama, krupnim, teškim i zdravim zrnom, formiranim uz optimalno korišćenje dostupne vode tokom cele sezone, SY CARIOCA kao predstavnik ARTESIAN porodice obezbedio je i prinos i kvalitet!

syngenta-artesian-hibridi-prinos-dobricaArtesian

Uz SY CARIOCA na svojim njivama uzgajao je i SY ORPHEUS i sa njim ostvario na 6 ha prinos preko 13 t/ha!
Sve u svemu potvrda snage nove generacije Syngenta hibrida kukuruza – ARTESIAN hibrida dolazi sa svih strana i pokazuje pravac kojim zajedno možemo stići do pobede!

 syngenta-artesian-hibridi-prinos-dobrica

Kao i prethodnih godina svi Syngenta hibridi kukuruza će biti tretirani sa insekticidom FORCE 20 CS bez dodatnog plaćanja tretmana, jer Syngenta misli na Vas!