You are here

Share page with AddThis

Cikade kao pretnja usevima pšenice

Opšte vesti
22.10.2019
syngenta-resenja-cikade-simptomi-viroza
syngenta-resenja-cikade-simptomi-viroza

Poštovani poljoprivredni proizvođači u proteklih nekoliko dana beleži se prisustvo cikada (Psammotettix alienus) u usevima pšenice. Reč je o cikadi koja prenosi virus kržljavosti pšenice (wheat dwarf virus, WDV), koji je u protekloj sezoni dominirao u usevima pšenice. Prirodni domaćini ovog virusa su pšenica, ječam, raž, kukuruz i veliki broj korova iz porodice trava (Poaceae).
syngenta-resenja-cikade_wheat-dwarf-virussyngenta-resenja-cikade-larva
Takođe, na velikom broju parcela mogu se uočiti i samonikle pšenice, koje su izvor virusa od vegetacione sezone koja je za nama. Sa samoniklih biljaka pšenice kao i korovskih biljaka, virus se putem ishrane cikada prenosi na nove useve pšenice. Ukoliko su biljke, na kojima su se cikade hranile bile zaražene virusima, one postaju infektivne ceo svoj životni vek. Pored odarsle cikade, virus mogu da prenesu i svi razvojni stadijumi larve.
Simptomi u vidu manjih ili većih žutih oaza ili traka nepravilno raspoređenih po paraceli, uglavnom se prvo registruju u pšenici i ječmu koju su posejani u optimalnom roku i koji su imali veoma povoljne uslove za početni rast i razvoj. Prisustvo ovako raspoređenih bolesnih biljaka je posledica kretanja i ishrane cikada na parceli. Ovako inficirane biljke su sterilne, ne klasaju ili daju kratke klasove sa malim brojem zrna.

syngenta-resenja-cikade-simptomi-viroza
Pojava virusa kržljavosti pšenice vezuje za pojavu cikada (Psammotettix alienus), i u tom slučaju je neophodno uključiti sve raspoložive mere zaštite. S obzirom da ova cikada može da razvije više generacija godišnje, nužno je useve zaštititi insekticidima u cilju redukovanja brojnosti ove cikade, ali i smanjenja sekundarnih širenja patogena.
syngenta-resenja-cikade-psammotettix_alienus  
Za folijarni insekticidni tretman Syngenta predlaže KARATE ZEON u količini primene 0,25 l/ha. Zahvaljujući kapsuliranoj formulaciji koja se dugo zadržava na biljkama, KARATE ZEON ima dugo rezidualno delovanje.
Napomena: tretman uraditi kada padne rosa i kada temperatura predje 14°C.
Ovaj virus se NE PRENOSI SEMENOM i za sad ne postoji tolerantna sorta na ovaj virus! Dodatna mera zaštite je i uništavanje samonikle pšenice i zaoravanje strništa.