20 godina sa Vama

Opšte vesti
syngenta-20-godina-sa-vama

Vaši uspesi kroz godine pokazuju da je Syngenta opravdala Vaše poverenje, ali ništa  od toga ne bi postojalo da nije Vas zato VELIKO Vam HVALA za poverenje koje nam ukazujete kroz sezone!

Od osnivanja 2000. godine, integracijom delova kompanija Zeneca i Novartis, koji su se bavili inovacijama i proizvodnjom sredstava za zaštitu bilja, Syngenta je danas postala jedan od najvećih proizvođača sredstava za zaštitu bilja u svetu, i uopšte u agrobiznisu, jer poseduje i značajan udeo na tržištu semena ratarskih useva, povrća i cveća.
Sa preko 70 registrovanih preparata za različite namene u zaštiti bilja, đubrivima, regulatorima rasta i javnoj higijeni, Syngenta je značajan partner poljoprivrede u Srbiji.

Svima koji to žele na raspolaganju su i kvalitetni i viskoko rodni hibridi kukuruza, suncokreta, pšenice, ječma, uljane repice, i povrća.
Naša sredstva za zaštitu bilja su proizvodi visoke tehnologije i visoke efikasnosti, pri čemu u isto vreme zadovoljavaju i najstrožije standarde u oblasti zaštite zdravlja ljudi i životne sredine. Ne postoje naši proizvodi za manje ili više značajna tržišta, jer svaka karika u lancu je bitna.”

Svedoci smo da se zakonska regulativa u oblasti sredstava za zaštitu bilja u EU stalno menja, naravno u podizanju standarda koje proizvodi ove namene treba da ispune. Sredstva za zaštitu bilja danas su hemikalije koje su pod najvećom pažnjom stručnjaka raznih oblasti, u cilju proizvodnje zdrave, ali i bezbedne hrane. Istraživanja u ovoj oblasti su najveći potrošaci novca u svakoj kompaniji koja se ozbiljno bavi ovim poslom i koja ima nameru da bude jedan od lidera na tržištu. Pored toga, standardi koji se tiču zaštite ljudi koji rade u proizvodnji, prometu i primeni sredstava za zaštitu bilja su na daleko višem nivou nego pre nekoliko godina.

syngenta-20-godina-sa-vama

Zakonska regulativa se u Srbiji menja usaglašavajući se sa evrospkim standardima, što nas, zahvaljujući već proverenim preparatima za zaštitu bilja, preporučuje kao pouzdane partnere našim uzgajivačima voća, povrća, vinove loze, krompira i mnogih ratarskih useva.

Svesni smo da se svet ne može promeniti preko noći, ali imamo dovoljno snage, motiva i znanja da otvorimo nove horizonte u ovoj oblasti i da izgradimo direktno partnerstvo sa proizvođačima hrane. Budućnost zaštite bilja leži u interakciji izmedu otpornih sorata i hibrida biljaka, visokog potencijala prinosa i kvaliteta i specifičnih proizvoda visoke tehnologije za njihovu zaštitu od prouzrokovača bolesti, štetočina i korova.

Mi smo tu da ovu viziju ostvarujemo zajedno sa našim proizvođačima hrane pod otvorenim nebom.

►Jedinstvena i široka paleta proizvoda
►Globalni lider u proizvodnji sredstava za zaštitu bilja
►Proizvodnja visoko kvalitetnog semena
►Lider u istraživanjima
►Preko 5.000 naučnika širom sveta je zaposleno na istraživačkim projektima
►Globalna pokrivenost kvalitetnim kadrovima
►Preko 28,000 zaposlenih u preko 90 zemalja sveta
► Intezivne investicije u službi odgoborne poljoprivrede i očuvanju naše planete