You are here

Share page with AddThis

Žetva pšenice u našim ogledima

Dani polja
27.07.2017

Dani polja pšenice i žetva - mnogi uzgajivači pšenice su bili prisutni. Pored stručnih i tehničkih prezentacija obavljena su i merenja prinosa  u žetvi.

Oslanjajući se na najnoviju tehnologiju, uz vrlo tešku godinu, ovogodišnji rezultati nisu izneverili. Kod većine lokacija, Ingenio  je pokazao najbolje rezultate ali i nova sorta Falado  je privukla dosta pažnje i pokazala odlične rezultate.

 

Psenica
 

Pšenica :: zaštita-sorte-rezultati-ogleda-Syngenta