You are here

Share page with AddThis

Najkvalitetnija zaštita semena šećerne repe

Najkvalitetnija zaštita semena šećerne repe od zemljišnih štetočina insekticidima Force® Magna i Cruiser® Force SB koji se nanose na seme u procesu dorade (piliranja).

 Force® Magna  je sistemični insekticid kontaktnog, inhalacionog i utrobnog delovanja koji se koristi kao standardni tretman semena šećerne repe radi zaštite semena i mladih biljaka od zemljišnih štetočina (žičari, grčice, sovice), kao i nadzemnih štetočina, kao što su buvači i lisne vaši.

 Force® Magna  je insekticid sa dve aktivne komponente koje se međusobno dopunju u spektru, načinu i dužini delovanja. Kombinacija tiametoksama i teflutrina obezbeđuje kontaktno, utrobno i inhalaciono delovanje na zemljišne štetočine ali i produženo delovanje na nadzemne insekte koji napadaju mlade, tek nikle biljke u polju. Zbog ovih jedinstvenih osobina, insekticid  Force® Magna  predstavlja univerzalnu zaštitu optimalnog sklopa biljaka šećerne repe. U slučaju većeg potencijala zemljišnih štetočina, a naročito žičara koja se po pravilu utvrđuje uzorkovanjem zemljišta, preporučuje se dodatna primena (depozicija) granuliranog insekticida  Force® 1.5 G  zajedno sa setvom u količini 5-6 kg/ha.

Cruiser® Force SB je unapređena formulacija insekticida Force® Magna sa povećanim sadržajem aktivne materije teflutrin a naročito tiametoksam. Povećani sadržaj ovih aktivnih materija omogućava pojačano i produženo sistemično, kontaktno i fumigantno delovanje na podzemne i nadzemne štetočine, i veću sigurnost u zaštiti sklopa šećerne repe naročito pri pojavi većeg broja podzemnih i nadzemnih štetočina.

Pored pojačanog delovanja na štetne insekte a zahvaljujući povećanom sadržaju tiametoksama, Cruiser® Force SB obezbeđuje usevu brže i ravnomernije nicanje i početni razvoj i povećanu otpornost na stres u ranim fazama razvoja useva kao rezultat takozvanog Vigor™ efekta. Posledica korišćenja insekticida Cruiser® Force SB na semenu šećerne repe su minimalizirani gubici u broju niklih biljaka u polju, kao i kvalitetna i dugotrajna zaštita mladih biljaka u polju. U slučajevima izuzetne brojnosti zemljišnih štetočina koja se obično javlja u gajenju repe posle okopavina ili višegodišnjih kultura kao što je lucerka, preporučuje se dodatna primena (depozicija) granuliranog insekticida  Force® 1.5 G  zajedno sa setvom u količini 4-5 kg/ha.