You are here

Hibridi uljane repice

Sve naše sorte se odlikuju visokim i stabilnim prinosima, visokim sadržajem ulja kao i izrazitom tolerantnošću na stresne uslove u proizvodnji.
Posebno ističemo naše nove hibride koji imaju SAFECROSS Syngenta patentiran sistem hibridizacije koji proizvodjačima daje višestruku sigurnost, viši nivo ispoljavanja hibridne snage – heterozisa, viši potencijal za prinos zrna i ulja, bolju adaptabilnost i tolerantnost na stres i bolesti.
Šta predstavlja SAFECROSS TM?

To je novi sistem hibridizacije uljane repice patentiran od strane Syngenta.


Siguran način hibridne proizvodnje i visok kvalitet semena

SAFECROSS TM je sistem nuklearne sterilnosti uljane repice

Hibridi su nastali klasičnim metodama oplemenjivanja i selekcije i nije GMO

SAFECROSS TMje različit od INRA OGURA sistema sterilnosti

Šta SAFECROSS TM hibridi obezbedjuju i šta konkretrno pružaju proizvođačima uljane repice:


  • visok prinos
  • visoku stabilnost prinosa 
  • visoku tolerantnost na stresne uslove (izmrzavanje, sušu, bolesti...)

 NAŠA PONUDA:

[ Hibridi uljane repice dolaze u setvenim jedinicama od 1,500,000 zrna. Preporučena gustina setve: 50-55 klijavih zrna/m2]


Karakteristikestike hibrida

· Hibrid - srednje rani

· Visok prinos i stabilnost

· Visok prinos ulja

· Visoka toleratnost na pucanje mahune u žetvi

· Odlična prilagodljivost na sušne uslove gajenja i različite nivoe agrotehnike

· Snažan i brz početni porast biljaka

· Kompaktna ,niske biljke sa optimalnim grananjem I toleratnosti na poleganjem

· Dobra toleratnost na sve dominantne bolesti!

· Optimalni rok setve 1-20.09.

· Hibridi uljane repice dolaze u setvenim jedinicama od 1,500,000 zrna.

Preporučena gustina setve: 50-55 klijavih zrna/m2.

Prednosti

· Optimalna dužina vegetacije

· Visok prinos uz siguran povrat ulaganja u proizvodnju

· Tolerantan na stresne uslove gajenja-lakša I peskovita zemljišta

· Vrhunska genetika sa fokusom na stabilnost

 

Karakteristike

• Hibrid - srednje rani

• Prinos i stabilnost uvek u vrhu

• Minimalno pucanje mahuna u žetvi

• Visok prinos ulja

• Odlična toleratnost na izmrzavanje

• Snažan i brz porast biljaka posle zime

• Izuzetna adaptabilnost i prilagodljivost na stresnije uslove gajenja

• Niske biljke koje manji sklop mogu da nadoknade boljim granjanjem

• Dobra toleratnost na sve dominantne bolesti!

• Hibridi uljane repice dolaze u setvenim jedinicama od 1,500,000 zrna.

 Preporučena gustina setve: 50-55 klijavih zrna/m2.

Prednosti

· Visok potencijal za prinos

· Niska biljka toleratna na poleganje

· Dobra tolerantnost na izmrzavanje

· Prilagodljivost na različite nivoe agrotehnike

 

 

Karakteristike

• Hibrid srednje visine

• Dobra tolerantnost na sušu

• Snažan korenov sistem I robusno stablo

• Tolerantna prema bolestima

• Visok sadržaj ulja u zrnu

• Visok potencijal za prinos I pozitivno reaguje na povećanje intezivnosti gajenja

• Veoma dobra tolerantnost na izmrzavanje

• Optimalni rok setve 1-20.09.

• Hibridi uljane repice dolaze u setvenim jedinicama od 1,500,000 zrna.

• Preporučena gustina setve: 50-55 klijavih zrna/m2.

Prednosti

· Visoka tolerantnost na Phoma

· Dobra tolerantnost na izmrzavanje

· Tolerantan na sušu

 

Karakteristike

• Jaka robusna biljka sa moćnim korenovim sistemom

• Čvrste stabljike, tolerantne na poleganje

• Veoma dobra tolerantnost na izmrzavanje

• Odlične adaptibilnosti na različite  uslove gajenja

• Optimalni rokovi setve 01.- 20.09.

• Hibridi uljane repice dolaze u setvenim jedinicama od 1,500,000 zrna.

• Preporučena gustina setve: 50-55 klijavih zrna/m2.

Prednosti

· Visok prinos uz siguran povrat ulaganja u proizvodnju

· Tolerantan na stres

· Vrhunska genetika i stabilnost

· Brz početni porast, odlično prezimljavanje