You are here

Share page with AddThis

Hibridi suncokreta koji se mogu tretirati herbicidima na bazi tribenuron-metila

express-syngenta-suncokret

Syngenta express hibridi suncokreta za šampionski prinos!

Postizanje visokih i stabilnih prinosa u gajenju hibrida suncokreta treba da omogući povratak uloženog i dobru zaradu. Veliki broj proizvođača je primoran da pažljivo planira svoja ulaganja u sve segmente proizvodnje. Proizvodnja može biti ugrožena raznim faktorima u svim fazama razvoja biljaka. Jedan od bitnih uzroka smanjenja prinosa je pojava konkurentskih korovskih biljaka.

Syngenta u svojoj ponudi ima hibride iz različitih tehnologija gajenja suncokreta, čime Vam omogućava da odaberete hibrid koji najviše odgovara vašim potrebama uz ostvarenje vrhunskih prinosa.

U EXPRESS tehnologiji gajenja suncokreta, Syngenta u ponudi ima dva vrhunska hibrida koji se mogu tretirati herbicidima na bazi tribenuron-metila, SUMIKO HTS i SUBARO HTS.

Sumiko suncokret

Subaro HTS - Odličan izbor za stresne uslove!

  • Dobro podnosi visoke temperature i sušu.
  • Pogodan kako za intenzivne tako i za ekstenzivne uslove gajenja.
  • Pogodan za konzervacijske sisteme obrade (no-till).
  • Tolerantan na sve poznate rase plamenjače u Srbiji.
  • Dobre tolerantnosti prema Phomopsis spp. i beloj truleži glave (Sclerotinia spp.) i Macrophomina spp.

Sumiko suncokret

Sumiko HTS - Šampion sadržaja ulja!

  • Odlikuje se izvanrednim sadržajem ulja u semenu i odličnim tehnološkim karakteristikama u procesu proizvodnje ulja.
  • Biljka srednjeg rasta, lepog izgleda, tolerantna na poleganje.
  • Odlikuje se ranim cvetanjem.
  • Tolerantan na sve poznate rase plamenjače u Srbiji.

U pitanju su hibridi za sve uslove gajenja, koji su se u proteklim godinama na njivama mnogih proizvođača pokazali kao odličan izbor za visoke prinose.

Za sve dodatne informacije naš tim stručnjaka Vam stoji na raspolaganju:

Naš tim na terenu

SYNGENTA JE UVEK SA VAMA!

syngenta-suncokret