You are here

Dobrodošli u Syngenta® Takecare Program.

Tretiranje semena je efikasan i sve prisutniji način zaštite Vaših useva.  Za odgovornu upotrebu Seedcare(TM) proizvoda, morate biti svesni toga kako se propisno sprovode operacije oblaganja semena i rukovanja tretiranog semena.   Ovaj program obuke će Vam pokazati koje dobre prakse trebate poštovati na Vašu ličnu korist kao operatora tretiranja semena, kao i na okruženje. Svima nama je važno da osiguramo da svako ko tretira seme ili koristi tretirano seme to radi na odgovoran i efikasan način.
Da bismo Vam pružili obuku koja odgovara Vašoj ličnoj situaciji, na sledećoj stranici ćete naći nekoliko pitanja na koje bi trebalo da odgovorite. To će nam pomoći da odaberemo pravi video za Vašu obuku.  Svaki video se završava kraćim testom u kojem možete da se osvrnete na ključne poruke obuke.
Ako unesete adresu Vaše e-pošte i Vaše ime na levoj strani, moći ćete da dobijete sertifikat koji potvrđuje da ste uspešno završili obuku.
Hvala Vam što učestvujete i želimo Vam mnogo sreće u ovoj sezoni!
Syngenta Seedcare™ tim