You are here

Bezbednosni listovi (MSDS)

MSDS


Bezbednosni listovi (MSDS) na srpskom jeziku  

U pdf formatu [kliknite na ime preparata]:

Ime prozivoda

►Kao društveno odgovorna kompanije, prema svim učesnicima u prometu i primeni sredstava za zaštitu bilja, zaštiti životne sredine i korisnim organizmima, Syngenta u Srbiji na svom sajtu objavljuje bezbednosne listove (Safety Data Sheet) na srpskom jeziku, za svoje preparate registrovane u Srbiji. 
►Na ovaj način svi učesnici u prometu sredstava za zaštitu bilja, uvoznici, distributeri, prodavci i korisnici naših preparata, mogu imati sve informacije o bezbednom rukovanju, rizicima tokom transporta, skladištenja i primene, kao i reagovanju u incidentnimm situacijama.
►Bezbednosni listovi možete preuzeti sa sajta, u pdf formatu, koristeći link za preparata čije bezbednosne listove želite da preuzmete.