You are here

Share page with AddThis

Pretraga po proizvodima u zaštiti bilja

Nordox 75 WG

Fungicid

Fungicid na bazi bakra

...

Pergado C 27 WG

Fungicid

Pergado C 27 WG - Fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze i plamenjače paradajza...

Pergado F 45 WG

Fungicid

Pergado F 45 WG - Fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze

Quadris

Fungicid

Quadris je lokalsistemični fungicid sa preventivnim delovanjem....

Ridomil Gold Combi 45 WG

Fungicid

Ridomil Gold Combi 45 WG - Sistemični fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze...