You are here

Share page with AddThis

Pretraga po proizvodima u zaštiti bilja

Quadris

Fungicid

Quadris je lokalsistemični fungicid sa preventivnim delovanjem....

Ridomil Gold MZ 68 WG

Fungicid

Ridomil Gold MZ 68 WG - Fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze, plamenjače i...

Score 250 EC

Fungicid

Fungicid za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova...