You are here

Share page with AddThis

Herbicid

axial-50-ec

Axial 050 EC

Herbicid

suzbijanje travnih korova u strnim žitima

...

Banvel 480 S

Herbicid

Banvel 480 S je selektivni, hormonalni i folijarni translokacioni...

Calaris Pro

Herbicid

Calaris Pro - Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih...

Callisto 50 WG

Herbicid

Callisto 50 WG - Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje...

Camix 560 SE

Herbicid

Čista njiva od početka do kraja

...

Dual Gold 960 EC

Herbicid

Dual Gold 960 EC - Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje travnih i nekih...

Fusilade Forte

Herbicid

Fusilade Forte - Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova....

Gardoprim Plus Gold 500 SC

Herbicid

Gardoprim plus Gold 500 SC - Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih...

Listego

Herbicid

LISTEGO ® je selektivni, sistemični (translokacioni)...

Lumax

Herbicid

Lumax 537.5 SE - Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje travnih i...

Milagro

Herbicid

Selektivan herbicid širokog spektra delovanja na uskolisne i neke širokolisne korove u...

Peak 75 WG

Herbicid

Peak 75 WG - Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i...

Reglone Forte

Herbicid

Reglone Forte - Neselektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i...