You are here

Share page with AddThis

Jabuka

Actara 240 SC

Insekticid

Actara 240 SC je sistemični insekticid, sa kontaktnim i utrobnim...

Actara 25 WG

Insekticid

Actara 25 WG - Sistemični insekticid za suzbijanje biljnih vaši u paprici, kupusu,...

Affirm 095 SG

Insekticid

Afirm 095 SG - Insekticid za suzbijanje jabukovog smotavca u zasadu jabuke, kupusara u...

AffirmOpti-Syngenta

Affirm Opti

Insekticid

Nova „VISIQ” tehnologija u Vašem voćnjaku

...

Chorus 50 WG

Fungicid

Siguran izbor! 
...

Fusilade Forte

Herbicid

Fusilade Forte - Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova....

Insegar 25 WG

Insekticid

Insegar 25 WG - Insekticid za suzbijanje jabukinog smotavca i minera okruglih mina u...

Nordox 75 WG

Fungicid

Fungicid na bazi bakra

...

Score 250 EC

Fungicid

Fungicid za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova...

Switch 62.5 WG

Fungicid

Switch 62.5 WG - Fungicid za suzbijanje uročnika sive truleži na...

Thiovit Jet 80 WG

Fungicid

Thiovit jet 80 WG - Fungicid za suzbijanje uzročnika pepelnice na vinovoj lozi i...

Topas 100 EC

Fungicid

Topas 100 EC - Fungicid za suzbijanje pepelnice na jabuci i vinovoj lozi.

Voliam Targo 063 SC

Insekticid

VOLIAM TARGO 063 SC  insekticid za suzbijanje jabukovog...