Share page with AddThis

You are here

SY Kreon

Last updated:
12.11.2018
Usev: 

Kukuruz

Index for earliness: 
FAO 450

Syngenta hibridi kukuruza

SY Kreon

Hibrid za Vašu sigurnost!

Čvrsta, visoka stabljika sa dobrim “stay-green” efektom (dug zeleni efekat). Odlikuje ga ranije cvetanje i stabilnost prinosa. Zdravi klipovi I dobar kvalitet zrna. Preporučuje se za berbu u zrnu i moguće je branje u klipu. U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 18 cm, a u slučaju nižeg nivoa agrotehnike sejati na razmak od 21 cm.

Registration Date 16.01.2014
Registration crops Hibrid kukuruza

Additional information

Hibrid za sve terene i Vašu sigurnost

Source of the data

U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.