Share page with AddThis

You are here

Artesian-hibrid Chorintos

SY Chorintos

Last updated:
23.10.2019
Usev: 

Kukuruz

Artesian-tehnologija
Tip hibrida: 
FAO 300

Syngenta hibridi kukuruza

SY Chorintos
Siguran rani i visok prinos!

Odličan Vigor – brz početni porast i jako ukorenjivanje za bolje korišćenje vlage i hraniva iz zemljišta. Čvrsto stablo optimalne visine i dobre otpornosti na bolesti pruža dobru otpornost na poleganje, izdržava i odloženu žetvu. Optimalno vreme cvetanja i svilanja. Visok potencijal za prinos u različitim uslovima proizvodnje. Stabilan u svim uslovima proizvodnje. Dobra otpornost na ekonomski najznačajnije bolesti za bezbedno skladištenje i sigurnu trgovinu. Zrno pravilno oblikovano sa dosta antocijana (crvenkaste boje). Dobro završen zdrav klip i zrno,visoka masa 1000 zrna. Brzo otpuštanje vlage. Bezbednost za siguran rani i visok prinos! Za kombajnirenje u zrnu. Za svoju FAO grupu ima izuzetno razvijenu stabljiku i lisnu masu, preporuka je da se radi postrna silaža čitave biljke. Zbog veličine klipa moguće je branje beračem. Rani hibrid za rani profit!

Registration Date 21.01.2018
Registration crops Hibrid kukuruza

Additional information

Rekordno prinosan

Source of the data

U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.