Share page with AddThis

You are here

syngenta-andromeda-artesian

SY Andromeda

Last updated:
12.03.2020
Usev: 

Kukuruz

syngenta-andromeda-artesian

SY Andromeda    FAO 630 I ZUBAN   NOVO
ZRNO ZLATA VREDNO!

SY Andromeda je novi predstavnik Artesiantm porodice Syngenta hibrida. Ovaj robusni hibrid sa odličnim „Stay green“-om i vrhunskim agronomskim osobinama namenjen je onima koji žele uvek maksimalne prinose, ali i vrhunsku stabilnost. Sve Artesiantm osobine koje poseduje mu omogućavaju da optimalnim korišćenjem dostupne vode i hraniva tokom cele sezone ostvari izvanrednu konverziju u zrno. Osim za visoke prinose u zrnu ovaj hibrid se može koristiti i za skidanje u klipu. Formira krupne, dugačke klipove sa velikim brojem redova (20-22). Obzirom da poseduje tolerantnost u odnosu na najznačajnije bolesti (npr. Fusarium sp., Ustilago,...) bezbedan je kako za čuvanje, ishranu stoke tako i za trgovinu.
Kao i kod drugih hibrida koje pozicioniramo na tržištu i iza SY Andromeda Artesiantm stoje podaci. Poredili smo  SY Andromeda Artesiantm sa jednim od najprodavanijih hibrida iz grupe 600 na našem tržištu i dokazali da poseduje vrhunsku stabilnost i da može da obezbedi čak i više prinose.
Naša ponuda koja i u 2020 godini uključuje PREMIUM zaštitu na svim hibridima, insekticid FORCE 20CS kao i fungicid MAXIM QUATTRO čime se maksimalno štiti ulaganje od samog početka!

Optimalni sklop 60 - 70 000 biljaka/haRazmak u redu 21 – 24 cm

KARATKERISTIKE:

  • NAJNOVIJI predstavnik Artesian porodice hibrida
  • Poseduje izuzetno visok potencijal prinosa
  • Odlikuje se stabilnošću u različitim uslovima i regionima proizvodnje
  • Ključne agronomske karakteristike – jak korenov sistem, čvrsto i zdravo stablo
  • Formira robusne biljke sa širokim, uspravno postavljenim lišćem i dobrim „Stay green“-om
  • Formira dugačke, masivne klipove sa 20-22 redova zrna
  • Zrna su velike apsolutne mase – teška
  • Mali udeo kočanke (odličan randman), velika masa zrna i broj redova donose siguran, stabilan i visok prinos
  • Odlikuje se tolerantnošću na ključne bolesti kako stabla tako i zrna

Prosečni prinosi SY Andromeda po regionima u Srbiji ograničen broj lokacija zbog procesa registracije:

syngenta-andromeda-artesian andromeda-artesian-kukuruz prinos u Srbiji